Euroopan tutkimusneuvosto kokousti Helsingissä

13.6.2022

Suomen Akatemia järjesti Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n kokouksen 8.–10.6. Helsingissä. Kolmipäiväisen kokouksen ensimmäisenä päivänä tapasivat valiokunnat, tutkimuksen arvioinnin toimikunta, eri toimialueet sekä neuvoston valmistelulautakunta. Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola avasi tervetulopuheellaan tutkimusneuvoston varsinaisen kaksipäiväisen täysistuntokokouksen.

Eurooppalaisen tutkimuksen eturivin rahoittaja

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella, ja hakemuksia arvioitaessa korostetaan tutkimusidean uutuusarvoa ja rohkeutta aivan uudenlaisten tutkimuslinjojen avaamiseksi. Tutkimusrahoitusta myönnetään vuosittain lupaaville uransa alussa oleville tutkijoille (ERC Starting Grants), keskivaiheessa oleville (ERC Consolidator Grants) ja jo vakiintuneille tutkijoille (ERC Advanced Grants). Synergy-rahoituksella tuetaan 2–4 monitieteisen ja toisiaan tutkimuksellisesti täydentävän ryhmän yhteistä tutkimushanketta, jonka toteuttaminen ei olisi yhden ryhmän voimin mahdollista. Lisäksi jo rahoituksen saaneille on jaossa Proof of Concept -rahoitusta tutkimustulosten yhteiskunnallisen tai kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi. ERC-rahoitus on yksi Euroopan arvostetuimmista tutkimusrahoituksista.

Suomi on menestynyt vaihtelevasti ERC:n rahoitushauissa. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on menestynyt ERC-hauissa suhteellisen hyvin, mutta jää myöntöprosenteissa kokonaiskeskiarvon alle. Erityisesti kvanttifysiikan ja -tekniikan alalla Suomessa on kuitenkin vahvaa osaamista, mistä osoituksena ko. alojen hankkeille on myönnetty useita ERC-rahoituksia. Eniten rahoitusta on Suomessa myönnetty Helsingin yliopistolle, joka ylsi ERC:n 2021 vuosiraportissa 30 parhaan rahoitetun organisaation joukkoon.

Useampi suomalainen tutkija on myös saanut useamman kerran rahoitusta ERC:n eri rahoitushauissa. Parhaiten ovat menestyneet Mikko Möttönen (Aalto) ja Mika Sillanpää (Aalto), jotka kumpikin ovat saaneet Starting, Consolidator ja Advance Grant -rahoitukset, sekä Seppo Ylä-Herttuala (ISY), jolle on myönnetty Advance Grant -rahoitusta peräti kolme kertaa. Arvostettua Synergy-rahoitusta on toistaiseksi myönnetty vasta kahdelle suomalaiselle hakijalle, professori Otso Ovaskaiselle (HY) ja professori Risto Ilmoniemelle (Aalto).

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?