BONUS-ohjelman arkisto siirtyy Suomen Akatemian säilytettäväksi

6.5.2022

BONUS Baltic Organisations Network for Funding Science ETEY -arkisto siirtyy Suomen Akatemian säilytettäväksi, ja samalla Akatemiasta tulee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriä koskeva rekisterinpitäjä. Arkiston siirrosta on sovittu hallinnollisesti BONUS ETEY:n ja Akatemian välillä, ja asiassa on konsultoitu Tietosuojavaltuutetun toimistoa.

BONUS ETEY:n operatiivinen toiminta päättyi vuoden 2021 lopussa ja etuyhtymä puretaan vuoden 2022 aikana. Suomen Akatemia ottaa BONUS ETEY:n aineistot ja arkistot säilytettäväksi.

BONUS ETEY:n Akatemialle luovuttama aineisto kattaa lakisääteisen säilytettävän kirjanpitoaineiston ja henkilöstöhallintoon liittyvän aineiston sekä ETEY:n hallintoon ja toimintaan liittyvää materiaalia, joka tulee säilyttää Euroopan komission kanssa solmittujen BONUS-ohjelmaa ja BANOS CSA -projektia koskevien sopimusten nojalla mahdollisia auditointeja varten.

Rekisterinpitäjä

Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6
PL 131
00531 Helsinki
p. 029 533 5000

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Jesse Portti
Hakaniemenranta 6
PL 131
00531 Helsinki
p. 0295 33 5101

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aka.fi tai kirjaamo(at)aka.fi

 

Linkki BONUS ETEY:n tietosuojaselosteeseen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?