Millennium-teknologiapalkinnon 2022 nimeämiskausi avautunut – luonnonvarojen viisas käyttö, tasa-arvo ja teknologian eettisyys esillä

19.8.2021

Millennium-teknologiapalkinto jaetaan seuraavaksi 25. lokakuuta 2022. Nimeämisiä palkinnon ansaitsevista innovaatioista otetaan vastaan 2.8–31.10.2021 organisaatioilta ympäri maailman, kaikilta aloilta sotateknologiaa lukuun ottamatta.

Nyt alkavalla palkintokierroksella nimeämisten kriteerit uudistuvat. Millennium-teknologiapalkinto jaetaan edelleen laajasti ihmiskunnan elämää parantaville innovaatioille, jotka edistävät kestävää kehitystä. Uusina painotuksina säännöissä nostetaan esiin mahdollisuudet säästää luonnonvaroja ja edistää luonnon monimuotoisuutta sekä edistää ihmisten välistä tasa-arvoa palkittavan teknologian avulla. Lisäksi palkintoehdokkaita arvioitaessa otetaan huomioon teknologian globaali saavutettavuus ja innovaation kehittämisessä käytetty eettinen ohjeisto.

Millennium-teknologiapalkinnolla halutaan jatkossa korostaa myös sitä, että vaikka teknologian käyttö on aiheuttanut maapallolle moninaisia haasteita, sillä on myös ensisijainen rooli niiden ratkaisemisessa. Teknologian käyttö on voinut tuottaa myös eettisiä ongelmia. Kaikki kehityksen tulokset eivät ole tasapuolisesti ihmisten käytettävissä maantieteellisistä, sosiaalisista, taloudellisista tai kulttuurisista eroista johtuen.

”Hyvän tuottaminen ihmiskunnalle on tapahtunut osittain maapallon ja sen biosfäärin kustannuksella. Meillä on myös suuria eettisiä haasteita esimerkiksi tiedolla vaikuttamisen ja yksityisyyden suojan saralla. Teknologisia innovaatioita tarvitaan kipeästi, ja niistä johdettavien sovellusten tulee olla vaurioita korjaavia, tilannetta parantavia tai lisävaurioita estäviä. Palkitsemme jatkossakin innovaatioita, jotka edistävät laajasti maapallon ja ihmiskunnan yhteistä hyvää”, sanoo toimitusjohtaja Markku Ellillä Tekniikan Akatemia -säätiöstä, joka jakaa Millennium-teknologiapalkinnon.

Millennium-teknologiapalkinto on arvoltaan miljoona euroa ja sen jakaa joka toinen vuosi itsenäinen säätiö Tekniikan Akatemia TAF. Palkinnon suojelija on Suomen tasavallan presidentti. Palkintoa on jaettu vuodesta 2004 alkaen ja sen ovat saaneet muun muassa Shinya Yamanaka eettisten kantasolujen kehittämisestä, Stuart Parkin tiedon tallennustiheyden moninkertaistamisesta ja Shankar Balasubramanian ja David Klenerman nopean ja edullisen DNA-sekvensoinnin kehittämisestä. Kymmenestä voittajasta kolme on myöhemmin palkittu Nobel-palkinnolla. 

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?