Tutkimuksen profiloitumista edistävä rahoitus vahvistanut yliopistojen strategisia osaamisalueita

6.5.2020

Ensimmäisten, vuonna 2015 toteutetun Yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen rahoituksella toimineiden hankkeiden loppuraportit on hyväksytty. Eri yliopistot esittivät loppuraporteissa omat kommenttinsa rahoituksen vaikutuksista.

Yliopistot raportoivat rahoituksen tukeneen esimerkiksi uusien tieteellisten tulosten syntymistä, vahvistaneen yliopistojen asemaa profiloitumisalojensa johtavina asiantuntijoina ja edistäneen yliopistojen monitieteistä toimintaa. Profi-rahoituksella on ollut merkitystä myös yliopistojen houkuttelevuuden lisäämisessä, mikä taas mahdollistaa strategisen yhteistyön luomisen ja vahvistamisen myös elinkeinoelämän kanssa. Suomen Akatemia rahoitti yliopistojen omien strategioidensa pohjalta esittämiä toimia tutkimuksensa laadun kehittämiseksi vuosina 2015─2019 yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

”Loppuraporttien keskeinen asia oli, miten profi-rahoitus on yhdessä yliopiston muun rahoituksen kanssa tukenut kunkin yliopiston strategian toimeenpanoa tutkimuksen laatua parantavien edellytysten kehittämiseksi”, ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta toteaa.

Loppuraportit osoittavat, että profi-rahoitus on vahvistanut yliopiston strategian mukaisia keskeisiä osaamisalueita sekä nopeuttanut lisäresurssien ohjaamista niille. Rahoituksen avulla on pystytty määrittelemään ja vahvistamaan yliopistojen kansallista ja kansainvälistä profiilia sekä näkyvyyttä.

”Loppuraporteissa on tuotu esille myös rahoituksen merkitys eri organisaatioiden välisen yhteistyön syventämisessä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, mukaan lukien yliopistojen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö”, Maijala jatkaa.

Profi-rahoituksen avulla on johdettu pitkän aikavälin investointeja ja valintoja

Profi-rahoituksen ensimmäisen haun loppuraporteissa muun muassa todettiin, että rahoitusmuoto on edistänyt Suomen, Euroopan ja globaalien tutkimustarpeiden tunnistamista sekä niihin vastaamista. Yliopistojen profiloitumisalueilla on osoittautunut olevan vahvaa yhteiskunnallista relevanssia.

Loppuraportit esimerkiksi osoittavat, että profiloitumisrahoituksella tuettu temaattinen lähestymistapa ja monitieteinen yhteistyö on tuottanut yliopistoille innovatiivisia tutkimusprojekteja. Lisäksi rahoituksen avulla on saatettu tutkimuksen infrastruktuurien alustoja yhteen, lisätty tieteiden välistä tutkimusta ja kehitetty henkilökunnan osaamista.

Käytännössä profi-rahoituksen vaikutukset konkretisoituvat yliopistojen loppuraporttien perusteella tutkimuksen laadun kehittämiseen liittyvissä asioissa rekrytointien, vierailuohjelmien ja yhteistyöalustojen kautta.

Lisätietoja:

  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002
  • Tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, Suomen Akatemia p. 029 533 5021

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?