Suomen Akatemian hallintovirastossa on haettavana tiedeasiantuntijan tehtävä

16.4.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvostorahoittaa tarvelähtöistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Samalla se palvelee muun muassa elinkeinoelämän uudistumista ja työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä. Strategisen tutkimuksen rahoitus tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Strategisen tutkimuksen neuvoston asioiden valmistelusta, esittelystä, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa Suomen Akatemiassa strategisen tutkimuksen vastuualue.

Tiedeasiantuntijan tehtävänä on mm. osallistua strategisen tutkimuksen ohjelmarahoituksen suunnitteluun ja tilannekuvan ylläpitoon, valmistella ja kehittää yksikön raportointia ja tiedontuotantoa sekä hoitaa Akatemian yhteisiin tehtäviin liittyviä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Tehtävään voi sisältyä myös tutkimusrahoituspäätösten valmistelua ja esittelyä. Tehtävään sisältyy yhteydenpitoa asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, valtiontalouden ja tutkimusrahoituksen ymmärrystä sekä kokemusta vaativista hallinto- ja suunnittelutehtävistä. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä oman työn organisoimiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista, englannin kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Ansioksi luetaan tohtorintutkinto sekä monipuolinen kokemus tutkimusorganisaatioiden, tiedehallinnon ja julkisen hallinnon tehtävistä. Ansioksi luetaan myös kokemus raportoinnista ja tiedontuotannosta, sähköisistä työprosesseista ja -menetelmistä sekä niiden kehittämisestä.

Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 89 (3304,60 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 prosenttia. Virkasuhde on määräaikainen 1.8.2020–31.5.2022. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Palvelussuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 29-123-2020). Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy  8.5.2020 klo 16:15. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja:

  • johtaja Päivi Tikka, p 029 533 5007, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • johtava tiedeasiantuntija, Jyrki Hakapää p. 029 533 5020, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?