Suomen Akatemia edistää vastuullista tutkijanarviointia

29.4.2020

Suomen Akatemia on sitoutunut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisemaan Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt – Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansalliseen suositukseen. Akatemian hallitus päätti asiasta kokouksessaan 24.4.2020.

Kansallinen sitoumus on johdonmukainen ja luonteva jatkumo kansainväliselle DORA-julistukselle, jonka Akatemia allekirjoitti vuonna 2019. DORA-julistus ohjeistaa rahoittajia määrittelemään avoimesti ja selkeästi kriteerit, joiden perusteella rahoituksen hakijoiden tieteellistä tuottavuutta arvioidaan. Näillä sitoumuksilla Akatemia haluaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukea vastuullista tutkijanarviointia ja sen kehittämistä.

Suosituksessa kuvattujen yhteisten arvojen sekä arvioinnin ja päätöksenteon eettisyyden korostamisen tavoitteena on lisätä oikeudenmukaisuutta rahoituspäätöksiä ja rekrytointeja tehtäessä. Vastuullisessa tutkijanarvioinnissa huomioidaan monenlaiset tutkijan urapolut, erilaiset tutkimustuotokset, vaikuttavuus ja avoimuuden edistäminen. Uusille arvioitsijoille painotetaan, että julkaisun sisältö on tärkeämpi kuin julkaisumetriikka tai artikkelin julkaisseen lehden maine.

Akatemiassa tutkijan arviointi noudattaa jo monilta osin DORAn ja Vastuullisen tutkijanarvioinninsuosituksen periaatteita: 

  • Rahoitusmuotojen ja arvioinnin tavoitteet ja kriteerit ovat avoimesti saatavilla verkossa.
  • Arviointi perustuu pääasiassa tutkimussuunnitelman arviointiin.
  • Moninaiset tutkimustuotokset on mahdollista tuoda esille CV:ssä ja julkaisuluettelossa.
  • Päättäjät kiinnittävät huomiota suunnitellun tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
  • Hakija saa arviointilausunnon tiedokseen, mistä on hyötyä tutkimuksen jatkosuunnitteluun.

Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt – Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen tavoitteet ja yksityiskohtaiset toimintatavat huomioidaan Akatemiassa, kun arviointia kehitetään ja tutkimusrahoituksesta päätetään. Vastuullisen arvioinnin periaatteita kehitetään kussakin hakumuodossa juuri siihen sopivimmalla tavalla. Suosituksen mukaiset uudistukset otetaan käyttöön Akatemiassa vuonna 2021 avautuvista hauista lähtien.

Lue lisää: Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Lisätietoja

  • tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5002
  • tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari, Suomen Akatemia, etunimi.sukunimi(at)aka.fi, p. 029 533 5128

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Riitta Tirronen
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?