Euroopan innovaationeuvoston toiminnalle linjauksia uudessa visiossa

5.5.2020

Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC) neuvonantajaryhmä on julkistanut visionsa neuvoston tulevalle toiminnalle ja roolille eurooppalaisessa tutkimus- ja innovaatiokokonaisuudessa. Euroopan innovaationeuvosto on tärkeimpiä uutuuksia EU:n tulevassa tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmassa Horisontti Euroopassa. EIC myöntää rahoitusta tutkimukseen pohjaavan eurooppalaisen liiketoiminnan luomiseen ja toiminnan maailmanlaajuiseen laajentamiseen.  

EIC:n neuvonantajaryhmä linjaa visiossaan, että Euroopan on suunnattava investointejaan vahvasti toimintaa uudistavien innovaatioiden tukemiseen, jotta kestävän kehityksen mukainen ja ihmiskeskeisen digitaalisen tulevaisuuden luominen onnistuu.

Visiossa korostetaan, että EIC:lle on turvattava riittävän suuri budjetti, jotta tavoitteet saavutetaan ja jotta yksityiset rahoittajat tulevat mukaan hankkeiden rahoittamiseen. Riittävänä neuvonantajaryhmä pitää vähintään 10 miljardin euron budjettia tulevalle horisonttikaudelle, mikä oli myös komission ehdotus.  Vision mukaan riskinottoa on tuettava ja epäonnistumisia sallittava, jotta radikaalien innovaatioiden luominen onnistuu. 

Vision taustalla oleva EIC:n neuvonantajaryhmä koostuu eurooppalaisista innovaatioalan asiantuntijoista, joiden tehtävänä on neuvoa komissiota innovaationeuvoston strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. 22-jäsenisen neuvonantajaryhmän puheenjohtaja on yrittäjä- ja tiedetaustan omaava irlantilainen Mark Ferguson ja sen suomalaisjäsen on Biokeskus Suomen johtaja Marja Makarow, joka on aiemmin toiminut mm. Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaavana ylijohtajana.

EIC aloittaa toimintansa varsinaisesti osana tulevaa Horisontti Eurooppa -ohjelmaa vuonna 2021, mutta pilottihakuja on jo rahoitettu osana nykyistä Horisontti2020-ohjelmaa. EIC:stä kaavaillaan Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kaltaista eturivin toimijaa innovaatiotoiminnan puolelle.

Innovaationeuvostolla on kaksi rahoitusmuotoa, joista toinen, Pathfinder-rahoitus, tukee radikaaleja teknologisia innovaatioita monitieteisten tutkimushankkeiden muodossa ja on siten jatkoa aiemmin EU:ssa käytössä olleelle FET (Future and Emerging Technology) -rahoitukselle. Accelerator-rahoituksella puolestaan tuetaan start up -ja pk-sektorin yrityksiä kehittämään ja skaalaamaan läpimurtoinnovaatioitaan sekä nousemaan houkutteleviksi sijoituskohteiksi myös yksityiselle rahoitukselle.

Tutustu EIC:n neuvonantajaryhmän visioon (linkki pdf-julkaisuun) https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_rtd_eic-vision.pdf

EIC:n neuvonantajaryhmän jäsenet 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=hlg

EIC:n toiminta pilotointivaiheessa
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?