ESFRI-tiekartan vuoden 2021 päivityksen ohjeistus – ESFRI päivittää tiekartan vuosien 2020–2021 aikana

17.2.2020

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on yksi Euroopan unionin tutkimuspolitiikan keskeisistä tavoitteista. ESFRI edistää eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa tuomalla yhteen komission sekä jäsenmaiden ja liitännäismaiden edustajat.

Keskeinen osa yhteistyötä on olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tehokas hyödyntäminen, kehittäminen sekä uusien, kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuurien suunnittelu ja rakentaminen. ESFRIn käsittelemät hankkeet vaativat suuria investointeja rakentamisvaiheessa ja pitkäaikaista taloudellista sitoutumista myös tulevaisuudessa. Yhteistyön avulla Eurooppaan on voitu rakentaa merkittävä määrä korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureita, jotka mahdollistavat uusien tutkimuskysymysten ratkaisemisen sekä lisäävät ymmärrystämme ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Kehittämistyön tueksi ESFRI on laatinut yhteensä viisi tiekarttaa vuosina 2006–2018 tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusinfrastruktuurihankkeista.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana ESFRI päivittää infrastruktuurien eurooppalaisen tiekartan. Uusi tiekartta on tarkoitus julkaista syksyllä 2021.

Kukin jäsenmaa antaa omat ehdotuksensa ESFRI-tiekartalle valittavista uusista hankkeista. Tiekartalle hakeakseen on suunnitteilla olevan infrastruktuurin saatava sekä rahoittajan että ministeriön tuki. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) ehdottaa esitysten pohjalta relevantille ministeriölle Suomen kannalta keskeisen hankkeen liittämisestä tiekarttahakuun.

Lisätietoa päivitysprosessista löytyy ESFRI:n verkkosivuilta.

Suomen kansallinen hakumenettely

 1. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea avaa kansallisen haun koskien ESFRI-tiekartan päivittämistä.

 2. Tutkimusinfrastruktuurikomitea arvioi hakuun lähetetyt esitykset pohjautuen mm. kansalliseen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaan ja ESFRIn kriteeristöön.

 3. Tutkimusinfrastruktuurikomitea laatii omalta osaltaan suositukset Suomen osallistumisille hanke-esityksiin. Jos Suomen on tarkoitus toimia tiekarttaesityksen vetäjänä, hakemus lähetetään Suomen ESFRI-delegaattien kautta ESFRIlle. Tutkimusinfrastruktuurikomitea laatii omalta osaltaan myös mahdolliset suositukset asianomaisille ministeriölle Suomelta edellytettyihin ns. poliittisen tason sitoutumiskirjeisiin. Kirjeet koskevat sekä niitä tutkimusinfrastruktuuriesityksiä, joissa Suomi on mukana, että niitä, joissa Suomi on hanke-esityksen johtajana.

 4. Suomen mahdolliset esitykset jätetään ESFRIn sähköisen palvelun kautta viimeistään 5.5.2020 klo 16.00 (CET).

Hakuohjeistus

Esityksiä otetaan vastaan kahdessa kategoriassa:

a)      esitykset, joissa Suomi toimii tiekarttaesityksen vetäjänä

b)      esitykset, joissa suomalaiset tutkimusinfrastruktuurit ovat mukana.

Esityksiin on sisällytettävä

 • ESFRIlle lähetettävän hakemuksen luonnos
 • vapaamuotoinen ilmoitus (enintään 2 sivua), josta käy ilmi:
  • mistä tutkimusinfrastruktuurista on kyse
  • mitkä ovat Suomen tieteelliset ja toiminnalliset velvollisuudet ja mahdollisuudet eurooppalaisessa yhteistyössä
  • mitä lisäarvoa eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö tuo kyseisen alan tutkimukselle, koulutukselle, yritysyhteistyölle ja/tai yhteiskunnalle
  • mitkä ovat Suomen taloudelliset vastuut.

Kaikki esitykset pyydetään lähettämään sähköpostilla Suomen Akatemian kirjaamoon (kirjaamo(a)aka.fi) 24.2 klo 12.00 mennessä.

 

Esitysten käsittelyn aikataulu

4.3.2020 Tutkimusinfrastruktuurikomitean (TIK) käsittely

TIK päättää tiekarttahakemusten suosituksista asianomaisille ministeriö(i)lle ja rahoittajatason kirjeestä. Tämän jälkeen ministeriöt tekevät omat päätöksensä hakemusten tukemisesta.

29.4.2020 Tutkimusinfrastruktuurikomitean (TIK) mahdollinen toinen käsittely

Jos maaliskuun kokouksen pohjalta joidenkin hakemusten käsittely edellyttää lisäselvityksiä, päätökset tehdään tässä kokouksessa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?