Yhteiskunnallisiin muutoksiin varautuminen näkyy strategisen tutkimuksen uusissa teemaehdotuksissa

11.6.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle kahta teemaa (pdf) vuoden 2020 strategisen tutkimuksen ohjelmille. Uudet teemat korostavat tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä ilmastonmuutosta sekä tiedon omaksumista ja käyttöä koskien. Teemasuunnittelussa nousi voimakkaasti esiin tarve ratkaista yhteiskunnallisia haasteita monitieteisesti.

Neuvoston ehdotukset uusiksi tutkimusteemoiksi:

  • Ilmastonmuutos ja ihminen
  • Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko

Tutkimusteemoja läpileikkaavaksi painopisteeksi ehdotetaan yhteisöllisyyttä.

Neuvoston ehdotukset uusiksi tutkimusteemoiksi täydentävät aiempia vaikuttavan tutkimuksen teemoja ja vastaavat aikamme globaaleihin haasteisiin. Yhdessä strategisen tutkimuksen teemat luovat yhtenäisen ja monipuolisen kokonaisuuden tukemaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston tekemän aloitteen ja tekee teemapäätöksen. Tämän päätöksen perusteella strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee itsenäisesti teemoista avattavat tutkimusohjelmat loppuvuodesta 2019.

Teematyöskentelyprosessissa on panostettu etenkin tutkimusyhteisön aktiiviseen osallistamiseen.  Avoimen valmistelun aikana yleisön kommentteja on kuultu monin eri tavoin. Valmistelun aikana järjestettiin avoin verkkokysely, johon saatiin 217 ehdotusta, sidosryhmien työpajoja sekä kaikille avoin kuulemistilaisuus. Kaikki kommentit on huomioitu teemasuunnittelussa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan Kimmo Nuotion mukaan vuorovaikutteinen prosessi on ollut antoisa: "Saimme keskusteluihimme runsaasti virikkeitä eri reittejä, mistä olemme kovin kiitollisia. Neuvoston piirissä käytiin monipuoliset keskustelut siitä, mitä tällä kertaa esittäisimme teemoiksi. Tämä prosessi on ollut minusta tyylikäs ja koen, että olemme saaneet eri aineksista muodostetuksi hyvin mielenkiintoisen kokonaisuuden. Mielenkiinnolla odotamme asian käsittelyä valtioneuvostossa.”

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Jussi Vauhkonen, Suomen Akatemia, p. 029 533 5114, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?