Vanhempien sosioekonominen tausta on yhteydessä nuorten opintomenestykseen

4.10.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan eriarvoistuminen on lisääntynyt Suomessa huolestuttavaa tahtia viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Helsingin yliopiston professori Katariina Salmela-Aro ja Toronton yliopiston professori Anna Katyn Chmielewski tarkastelivat Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa, kuinka vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten ja nuorten opintomenestykseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa on havaittavissa kasvava kuilu eri taustoista tulevien nuorten koulumenestyksessä. Vanhempien korkea sosioekonominen tausta edesauttaa nuorten pärjäämistä koulussa, kun taas alhaisempi sosioekonominen tausta puolestaan heikentää nuoren mahdollisuuksia koulussa menestymiseen.

Salmela-Aron mukaan tuloksista on havaittavissa kaksi selkeää trendiä. Ensimmäinen trendi osoittaa, kuinka vuosina 1957-2000 koulunsa aloittaneiden kohdalla vanhempien sosioekonomisen taustan merkitys nuorten koulumenestykseen laski jatkuvasti. Muun muassa 1970-luvulla toteutettu peruskoulu-uudistus näytti laskevan vanhempien sosioekonomisen tausta merkitystä. Toinen kehityssuunta on havaittavissa nuorissa, jotka ovat aloittaneet koulutiensä vuoden 2000 jälkeen.

” Tämä voimakkaasti kasvava trendi osoittaa, kuinka vanhempien sosioekonominen tausta on vuosi vuodelta keskeisempi tekijä nuoren koulumenestyksen selittäjänä. Sama tulos on havaittavissa, jos vanhempien sosioekonomista taustaa mitataan vanhempien koulutuksen tai ammatin perusteella.” Salmela-Aro kertoo.

Tutkimuksessa käytetty aineisto oli laaja, sillä se sisälsi 18 kansainvälisen avaintaitoja mittaavaan tutkimuksen tulokset. Aineistoina toimivat FIMS (1960), SIMS (1980), FISS (1970), SISS (1984), FIRCS (1970), RLS (1991), TIMSS (1999, 2011 ja 2015), PIRLS (2011) sekä PISA (2000-2015).

Artikkeli julkaistaan kirjassa Sosioekonominen epätasa-arvo ja opiskelijoiden menestyminen – kansainväliset trendit, politiikat ja käytännöt (Sosioeconomic inequality and student outcomes – Cross-national trends, policies and practises). Kirjan julkaisutilaisuus pidetään 14.10.2019 Euroopan Komissiossa. Komissio on erityisesti nostanut Suomen tulokset kiinnostuksen kohteeksi seminaarissa.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?