Uusi tutkimusinfrastruktuuristrategia loppusuoralla – lähde mukaan ideoimaan

6.11.2019

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) kutsuu tieteen ja tutkimuksen tekijät sekä hyödyntäjät osallistumaan ja vaikuttamaan valmisteilla olevaan kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategiaan vuosille 2020 – 2030 sekä sen pohjalta laadittavaan ensimmäiseen toimeenpanosuunnitelmaan. Uutta strategiaa on valmisteltu laajasti eri toimijoiden kesken yhteisissä työpajoissa vuodesta 2018 lähtien ja valmistelu on nyt loppusuoralla.

Laadukas tiede vaatii korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja – välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä muita tutkimuksen tekemisen mahdollistavia palveluita. Uuden tutkimusinfrastrategian luonnoksessa korostuvat luovuus, uudistuminen ja osaaminen vastuullisella ja kestävällä pohjalla.

Strategialuonnoksen päätavoitteiksi on tunnistettu tutkimuksen laadun, uudistumisen ja kilpailukyvyn edistäminen, tutkimusympäristöjen monimuotoisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja kansallisen ja kansainvälisenyhteistyön lisääminen.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien perustamista, uudistamista tai olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja, p. 029 533 5111, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?