Tieteen tekemisen muodot kehittyvät, arviointipaneelit uudistuvat

24.5.2019

Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa. Vuosittain lähes tuhat kansainvälistä tutkijaa osallistuu Suomen Akatemian arviointeihin ja on mukana vahvistamassa suomalaisen tutkimuksen laatua ja uudistumista.

Jokaisen hakemuksen sijoittaminen arviointipaneeliin harkitaan tarkoin ja paneelin arvioitsijat kutsutaan koolle hakemusten sisällön pohjalta, jotta jokaiselle hakemukselle saadaan asiantunteva arviointi.

Tutkimusmäärärahahakemuksista pyydetään tieteellisen asiantuntijapaneelin kirjallinen lausunto tai vähintään kaksi ulkopuolista kirjallista arviointia. Arviointityönsä tueksi paneeli voi tarvittaessa pyytää ns. tukilausunnon paneelin ulkopuoliselta asiantuntijalta. Paneeli antaa kustakin hakemuksesta yhden lausunnon, jossa hakijalle annetaan palautetta sekä hakemuksen vahvuuksista että kehittämistarpeista.

Tieteen tekemisen muodot kehittyvät ja Akatemiaan tulee yhä enemmän monitieteisiä hakemuksia. Näiden muutosten takia Akatemia uudistaa arviointikäytäntöjään.

Suurin osa paneeleista edelleen tieteenalakohtaisia kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalla

Kulttuurin ja tutkimuksen toimikunnalle tuli syksyn 2018 hakukierroksella yhteensä lähes 900 tutkimusrahoitushakemusta. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan arviointipaneelien rakenteita muutettiin jonkin verran. Näin voitiin esimerkiksi parantaa monitieteisten hakemusten arviointia ja käsittelyä.

Syksyn 2018 hakukierroksella arviointikäytäntöihin tehdyt muutokset ovat varsin pieniä. Arvioinnissa oli kaksi temaattista paneelia, gender- ja migration -termeillä otsikoidut paneelit. Kaksi paneelia järjestettiin yhdessä luonnontieteiden ja tekniikan sekä biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen alojen arvioinnin kanssa. Lisäksi joitakin aloja yhdistettiin samaan paneeliin.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alan paneeleja oli nyt yhteensä 17 verrattuna edellisen vuoden 24 paneeliin. Kansainvälisten arvioitsijoiden kokonaislukumäärä kasvoi noin 10 prosenttia.

KY-toimikunnan päätöskauden viimeiset päätökset tehdään 24.5.

Suomen Akatemia kerää palautetta vertaisarvioinnistaan jatkuvasti. Jokainen paneeli kirjaa havaintonsa ja huomionsa paneelin muistioon, joka jää Akatemian hallintoviraston ja toimikuntien käyttöön. Myös kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen paneeleista tämä palaute on saatu ja sen lisäksi paneeleita kokoavien ja järjestävien tiedeasiantuntijoiden havainnot on kerätty talteen.

Arvioitsijoilta kootun palautteen perusteella KY-toimikunnan paneeleihin osallistuneet asiantuntijat kokivat, että paneeleissa arvioitavat tutkimussuunnitelmat olivat hyvin heidän asiantuntemuksensa piirissä ja heidän mielestään paneelikokonaisuudet toimivat tarkoituksenmukaisesti.  

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta tekee syksyn hakukierroksen viimeiset päätökset akatemiahankkeiden rahoituksesta kokouksessaan perjantaina 24. toukokuuta.

Keskustelutilaisuus hakemusten arvioinnista 5.6.2019

Suomen Akatemia käy jatkuvasti keskustelua tiedeyhteisön kanssa tutkimuksen ja tieteen tekemisen muutoksista ja rahoituksen näkymistä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue ja toimikunta järjestävät keskiviikkona 5.6. klo 13–15 keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tilaisuudessa käydään läpi arvioinnin muutosten taustoja ja tulevaisuuden näkymiä.

Mukaan on kutsuttu kaikki syyskuun haussa 2018 rahoitusta hakeneet. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä. Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää jo etukäteen sähköpostilla osoitteeseen ssh(at)aka.fi. Palaute on arvokasta ja Suomen Akatemia hyödyntää sitä toiminnan uudistamisessa.

Elo-syyskuussa järjestetään jälleen myös Suomen Akatemian Ask&Apply-kiertue. Akatemian asiantuntijat kiertävät pitämässä info- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomessa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kampuksilla. Seuraa ilmoittelua verkkosivuilla ja tule mukaan keskustelemaan. 

Lue myös

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?