Suomi isäntämaaksi kuvantamistekniikoiden tutkimusinfrastruktuuriin

7.11.2019

Euroopan unioni on perustanut biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Euro-BioImaging ERIC), jossa on mukana 15 EU-maata. Sen johtokeskus tulee Turkuun. Suomen Akatemia vastaa konsortion Suomen jäsenmaksusta.

Euro-BioImaging ERIC tarjoaa tutkijoille avoimen pääsyn innovatiiviseen biologiseen ja lääketieteelliseen kuvantamisteknologiaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta, kuvantamistietoja ja koulutuspalveluja kuvantamisteknologiaa hyödyntävää huippututkimusta varten.

Euro-BioImaging ERIC on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu tutkimuslaitteita ja -palveluita tuottavista toimintayksiköistä ja niitä koordinoivasta johtokeskuksesta. Johtokeskuksen osat sijoittuvat isäntämaavaltiona toimivaan Suomeen sekä Italian Torinoon ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) yhteyteen.

Euro-BioImaging ERICiä on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Mukana on ollut tutkijayhteisöjä ja hallintoa noin kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Suomi on ollut alusta alkaen tiiviisti valmisteluissa mukana, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut hallinnollisesta valmistelusta. Vuonna 2015 Suomi valittiin perustettavan tutkimusinfrastruktuurikonsortion isäntävaltioksi. 

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) on myöntänyt johtokeskuksen valmistelutyöhön yli miljoona euroa vuosille 2014-2020 ja tukenut Euro-Bioimaging-ERICin kansallisten toimintayksiköiden kehittämistä noin viidellä miljoonalla eurolla näinä vuosina.

Suomeen tulee myös yksi Euro-BioImaging ERICin toimintayksiköistä: kehittyneen valomikroskopian moniyksikköinen keskus, jonka muodostavat Turun, Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin merkittävimmät kuvantamisyksiköt. Suomen yksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja jo tällä hetkellä yksi Euro-BioImagingin kysytyimmistä palveluntarjoajista.

”Euro-BioImaging ERICin johtokeskuksen saaminen Suomeen ja Suomen osallistuminen operatiivisiin keskustoimintoihin tukevat Suomen korkeatasoista tiedettä ja tutkimusta sekä pysymistä alan laitteistojen teknologisen testauksen ja kehityksen kärjessä. Ne tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille”, kertoo johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja Suomen Akatemiasta.

Teksti: Leena Vähäkylä

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?