250 ehdotusta akatemiaohjelmien aiheiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi

3.12.2019

Suomen Akatemia ja strategisen tutkimuksen neuvosto keräsivät marraskuun aikana ehdotuksia uusiksi akatemiaohjelmien aiheiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi. Ehdotuksia kerättiin kaikille avoimen nettikyselyn kautta. Toista kertaa käytössämme ollut kyselyalusta mahdollisti ehdotusten jättämisen lisäksi myös niiden kommentoinnin.

Kyselyn kautta saimme ehdotuksia yhteensä 250 kappaletta. 1479 henkilöä kirjautui kyselyn käyttäjäksi. Erityisen ilahduttavaa oli seurata ehdotusten ympärille syntynyttä vilkasta keskustelua: ehdotuksia kommentoitiin yhteensä 432 kertaa ja niitä kannatettiin 3385 kertaa. Ehdotusten kirjo on laaja. Syntynyt keskustelu on laajentanut ja syventänyt alkuperäisiä ehdotuksia sekä tuonut niihin näkökulmia yli tutkimusalarajojen.

Kerätyn aineiston käsittely ja jatkotyöstäminen jatkuu sekä akatemiaohjelmien että strategisen tutkimuksen teemojen osalta.

Akatemiaohjelmien osalta esitettyjä ideoita käsitellään tieteellisten toimikuntien yhteisessä työpajassa maaliskuussa 2019. Uusista akatemiaohjelmista päättää Akatemian hallitus kesäkuussa 2019.

Strategisen tutkimuksen teemojen osalta strategisen tutkimuksen neuvosto järjestää 21.1. ja 31.1.2019 sidosryhmilleen työpajat, joissa kyseisten ehdotusten ja muun taustamateriaalin avulla kootaan ja tiivistetään ehdotuksia neuvoston jatkokäsiteltäväksi. Neuvoston alustavia teemaehdotuksia käsitellään julkisessa avoimessa kuulemisessa toukokuun 2019 lopussa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteen strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä kesäkuussa 2019.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätietoja

  • Akatemiaohjelmat: johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos

  • Strategisen tutkimuksen teemat: johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?