Kia Lindroos Norface-verkoston puheenjohtajaksi

19.12.2018

Yliopistonlehtori Kia Lindroos Jyväskylän yliopistosta on valittu Norface-verkoston (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2021. Lindroos on toiminut verkoston hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Hän on myös Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen.

Norface on yhteiskuntatieteisiin painottuva verkosto, jonka tavoitteena on kehittää rahoitusyhteistyötä eri kansallisten tutkimusta rahoittavien tiedeorganisaatioiden ja yksittäisten tutkijaryhmien välillä. Siihen kuuluu tällä hetkellä 20 jäsentä eri Euroopan maista, kolme tarkkailijaa ja yhteistyöpartneri Kanadasta. Verkoston koordinaattorina toimii tällä hetkellä Hollannin NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research).

Tutkimuksen lisäksi Norface pyrkii kehittämään yhteistyötä ja tekemään erityisesti yhteiskuntatieteellistä tutkimusta näkyvämmäksi muun muassa tiedonvaihdon, analyysien ja yhteisten työpajojen avulla. Verkosto toimii aktiivisesti tutkimusyhteisön sisällä mutta edistää vuoropuhelua myös sidosryhmien sekä eurooppalaisten päätöksentekijöiden, kuten Euroopan komission, kanssa. Yhteiskuntatieteet ymmärretään verkostossa laajalti, ja niihin sisältyvät esimerkiksi sosiaali- ja politiikkatieteet, oikeustiede, taloustieteet, hallintotieteet, psykologia sekäkulttuurintutkimus.

”Yksi keskeinen ja vahva piirre Norfacen toiminnassa on ollut se, että se on luonut tutkijalähtöisesti monikansallisia ohjelmia, joissa tarkastellaan etenkin ajankohtaisia ilmiöitä kuten uskontojen sosiaalista vaikuttavuutta, maahanmuuttoa, hyvinvointivaltioiden tilaa ja tulevaisuutta, sosiaalista epätasa-arvoa tai kestävää kehitystä. Yksittäisissä tutkimusprojekteissa on lähtökohtaisesti 3-4 yhteistyötahoa eri maista, joten se avaa laajan näkökulman tutkittaviin ilmiöihin. Tämä ei sulje pois globaalia ulottuvuutta, ja osassa ohjelmista on kumppaneita Yhdysvalloista sekä Kanadasta”, Lindroos kuvailee.

Selkeä osoitus verkoston ohjelmien merkittävyydestä on Lindroosin mukaan juuri hakunsa avannut Democratic Governance in a turbulant age -ohjelma.

”Yksi ohjelman tavoitteista on löytää ja kehittää tutkimusyhteistyön kautta strategioita demokraattiselle päätöksenteolle ja hallinnan muodoille tilanteessa, joka tällä hetkellä näyttää poliittisesti, hallinnollisesti tai taloudellisesti varsin levottomalta miltei koko Euroopassa”, Lindroos sanoo.

Norface vahvistaa tutkijoiden yhteistyömahdollisuuksia

Suomalaisille tutkijoille Norfacen tutkimusohjelmat avaavat mahdollisuuden löytää uusia yhteistyötahoja, ja vahvistaa olemassa olevia verkostoja sekä muodostaa ylikansallisia, monitieteisiä hankkeita. Norfacen hakemukset arvioi korkeatasoinen ja monitieteinen paneeli, näin suomalaisetkin tutkijat saavat tärkeää tietoa siitä, miten oma tutkimushanke sijoittuu eurooppalaisella tasolla. Lisäksi verkoston hallintoneuvosto kutsuu jäsenmaistaan tutkijoita ja asiantuntijoita arvioimaan Norfacen ohjelmien hakemuksia sekä ohjelmien toteutumista.

”Toivon suomalaisten asiantuntijoiden osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan tähän toimintaan. Norfacen juuret ovat lähtöisin Suomesta. Mielestäni on tärkeää, että tämä vahva side ja osallistuminen verkostoon jatkuu myös tulevaisuudessa”, painottaa Lindroos.

Teksti: Terhi Loukiainen
Kuva: Kari Likonen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?