Risto Iloniemi

Arvostettu ERC:n Synergy -rahoitus ensimmäistä kertaa suomalaiseen yliopistoon

23.10.2018

Professori Risto Ilmoniemi Aalto-yliopistosta on saanut ensimmäisenä suomalaisena Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) Synergy -tutkimusrahoituksen. Kaksi muuta osapuolta neurotieteen ja lääketieteellisen kuvantamisen alaan kuuluvassa yhteishankkeessa ovat professori Gian Luca Romano Chieti-Pescaran yliopistosta Italiasta ja professori Ulf Ziemann Tübingenin yliopistosta Saksasta.

Risto Ilmoniemi on jo vuosikymmenien ajan kehittänyt aivokuvantamismenetelmiä, ja hän on kansainvälisesti yksi johtavia magnetoenkelografian (MEG) ja magneettistimulaation (TMS) asiantuntijoita. Ilmoniemi työskenteli akatemiaprofessorina vuosina 2012-2016.

Rahoituksen saanut yhteiseurooppalainen ConnectToBrain-hanke kehittää uusia menetelmiä aivotutkimukseen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Tavoitteena on täysin uudenlaisen aivostimulaation ja -terapian kehittäminen.

Synergy-rahoitus on tarkoitettu 2-4 monitieteisen ja toisiaan tutkimuksellisesti täydentävän ryhmän yhteiselle tutkimushankkeelle, jonka toteuttaminen yhden ryhmän voimin ei olisi mahdollista. Enimmillään rahoitus voi olla 10 miljoonaa euroa ja rahoituskausi kuusi vuotta. Tavoitteena on, että ryhmät nousevat hankkeen aikana oman alansa edelläkävijöiksi maailmassa. ERC:n Synergy-rahoitus on osa EU:n Horisontti2020-tutkimusrahoitusta.

Synergy -haussa hakuprosessi on yksivaiheinen, mutta arviointi tehdään kolmessa vaiheessa, johon kuuluu viimeisenä koko hakijaryhmän haastattelu Brysselissä. Vuoden 2018 Synergy -hakuun jätettiin 300 hakemusta, joista arviointikelpoisia oli 295, ja näissä oli mukana yhteensä 971 hakijaa. Haun ensimmäisen arviointivaiheen läpäisi 154 hakemusta ja 520 hakijaa 24 eri maasta. Suurimmassa osassa toiselle arviointikierrokselle päässeistä hakemuksista hakijat olivat lähtöisin vähintään kahdesta eri maasta ja kolmesta eri taustaorganisaatiosta.

Suomessa työskentelevät tutkijat eivät ole aiemmin menestyneet Synergy -haussa, joka on kenties ERC:n haasteellisin rahoitusmuoto. Vuoden 2018 haussa oli mukana Suomesta yhdeksän hakijaa eri hankkeissa. Kolmannen arviointivaiheen haastatteluihin valittiin 73 hakemusta. Rahoitus myönnettiin lopulta 27 hankkeelle eli rahoitusta sai 9 prosenttia kaikista arvioiduista hakemuksista.

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Rahoitettavat hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella, ja hakemuksia arvioitaessa korostetaan tutkimusidean uutuusarvoa ja rohkeutta aivan uudenlaisten tutkimuslinjojen avaamiseksi.

Lisätietoja

Kuva: Olli Häkämies

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?