15 konsortiota jatkoon strategisen tutkimuksen täydentävässä haussa

18.6.2018

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 18.6.2018 valita jatkoon 15 konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelman täydentävässä haussa. Hakuun jätettiin 62 hakemusta. Jatkoon päässeet konsortiot käsittelevät kestävän kasvun mahdollistamista taloudellisen toiminnan avulla. Niiden tavoitteena on tukea suomalaisten yhteisöjen ja yritysten palvelujen ja tuotteiden uudistumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Haun avulla Suomen Akatemian yhteydessä toimiva neuvosto täydentää Uudistu tai surkastu – resurssit ja ratkaisut -teeman ohjelmakokonaisuutta. Jatkoon päässeissä tutkimushankkeissa on painopisteinä tiedon hyväksi käyttäminen päätöksenteossa ja yhteiskunnan kestävän kasvun aikaansaaminen.

Aiehakemukset käsiteltiin asiantuntijapaneelissa, joka arvioi hankkeiden sopivuutta ohjelmaan, tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Paneeli koostui ulkomaisista ja kotimaisista aihepiirin asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä.

”Hakemusten arvioinnissa painotettiin erityisesti ohjelmaan sopivuutta, eli sitä, miten hyvin hakijat vastaavat esitettyihin ohjelmakysymyksiin”, kertoo STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz.

Varsinaisen haun hakemukset arvioidaan ensi syksynä. Sen jälkeen STN päättää ohjelmaan valittavista hankkeista. STN:n aikomuksena on lopulta rahoittaa 3-5 konsortiota. 

Lisätietoja

  • Jatkoon päässeet hankkeet (pdf)

  • strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Per Mickwitz, p. 029 5251 426, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi
  • tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 5335 121, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?