Finnsight 2020 -ennakointifoorumi

Ajankohta
10.12.2020
Paikka Zoom/verkkolähetys
Ilmoittautuminen 2.12.2020 mennessä
Ilmoittaudu

SEURAAVIEN SUKUPOLVIEN SUOMI

Haluamme kutsua sinut keskustelemaan seuraavien sukupolvien Suomesta osana valtioneuvoston tulevaisuusselontekotyötä.

FinnSight 2020 -ennakointifoorumissa pääpuhuja olet sinä osana tulevaisuusselonteon tulevaisuusdialogisarjaa. Haluamme kuulla, millainen Suomi on sinun mielestäsi vuonna 2040? Mitkä asiat herättävät sinussa toiveikkuutta tai positiivisia ajatuksia tulevaisuudesta? Millainen paikka Suomen pitäisi olla elää?

Tulevaisuusdialogien tavoitteena on syventää ymmärrystä Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä ja lisätä ymmärrystä myös muiden, eri taustoista tulevien ihmisten kokemuksista ja ajatusmaailmasta. Toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, kun puhutaan Suomen tulevaisuudesta.

FinnSight 2020 -ennakointifoorumissa kuulemme mitä nuoret ajattelevat seuraavien sukupolvien Suomesta, sekä esimerkkejä siitä miten seuraavia sukupolvia otetaan kansainvälisesti päätöksenteossa huomioon. Kuulemme mitä toiveita ja odotuksia tulevaisuusvaliokunnalla oli vajaa 30 vuotta sitten kun sitä oltiin perustamassa ja pohdimme mitä seuraavien vuosikymmenien aikana tulisi tavoitella? Kuulemme Nuorten Agenda2030 tulevaisuusvisioista, sekä keskustelemme siitä, miten parannamme osallistumista pitkäjänteisessä päätöksenteossa ja demokratiassa.

Tulevaisuusselonteon ensimmäisessä osassa luodaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden toimintaympäristöstä Seuraavien sukupolvien Suomi-skenaariotyön kautta. Skenaariotyössä kartoitetaan yhteiskunnallisia, teknologisia, taloudellisia, ympäristöllisiä ja poliittis-lainsäädännöllisiä muutoksia, niihin liittyviä epävarmuuksia ja niiden vaihtoehtoisia kehityskulkuja tulevaisuudessa. Päivä huipentuu työpajaan, jossa keskustelemme ministeriöiden johdolla epävarmuustekijöiden vaihtoehtoisista kehityskuluista vuoteen 2040 mennessä, sekä kyseisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen vaikutuksista Suomelle.

Ilmoittaudu 2.12.2020 mennessä. 

 

FinnSightin järjestelytoimikunta
Valtioneuvoston kanslia
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Opetushallitus
Suomen Akatemia
Sitra
Business Finland

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?