Kirjoittajat: Annika Raitala (kuvassa oikealla) ja Anna Kalliomäki toimivat Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen kansallisina yhteyshenkilöinä (NCP) Suomen Akatemiassa.

Ensimmäiset Suomessa järjestetyt ERC-hakemusten lukupäivät olivat menestys

9.11.2023

Syyskuun neljäs päivä 2023 oli historiallinen: kello 9 ovet avautuivat Hakaniemenrannassa ensimmäiseen Suomessa koskaan järjestettyyn ERC-hakemusten lukupäivä -tilaisuuteen (ERC Proposal Reading Day). Lukupäivien tarkoituksena on antaa ERC-rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille tutkijoille mahdollisuus tutustua menestyneisiin (eli rahoitettuihin) hakemuksiin saadakseen tukea oman hakemuksensa laatimiseen.

Lukupäiviä päädyttiin järjestämään syyskuun aikana lopulta kolme, koska osallistujia oli huomattavasti enemmän kuin osattiin odottaa, ja tilaisuudet tulivat ilmoittautumisen auettua hyvin nopeasti täyteen. Jokaisena päivänä järjestettiin kaksi erillistä kolmen tunnin lukusessiota, joihin kuhunkin otettiin enintään 30 ilmoittautunutta. Yhteensä siis lähes 180 tutkijaa pääsi tutustumaan hakemuksiin lukupäivien puitteissa. Myös yliopistojen tutkimuspalveluista olisi ollut halukkaita osallistujia, mutta päädyimme antamaan osallistumismahdollisuuden ensisijaisesti nyt tutkijoille tilaisuuksien suuren suosion sekä ERC:n hakuaikataulujen takia.

ERC-hakemusten lukupäiviä on aikaisemmin järjestetty − ja järjestetään säännöllisesti − useassa Euroopan maassa. Parhaan käytännön tuen ja kokemuksiin perustuvia vinkkejä omiin järjestelyihimme saimme norjalaisilta ERC NCP-kollegoilta (NCP = National Contact Point eli ERC:n kansalliset yhteyshenkilöt). He ovat järjestäneet useita vastaavia lukupäiviä paitsi omissa tiloissaan myös eri yliopistoilla Norjassa. Kuten muuallakin, Norjassa lukupäivät ovat olleet erittäin suosittuja. Myös tutkijat, jotka itse kokevat hyötyneensä lukupäiviin osallistumisesta omaa hakemustaan valmistellessaan, antavat nykyisin rahoitettuja hakemuksia käytettäväksi.

Rahoitettujen hakemusten hyödyntämismahdollisuus edellytyksenä lukupäivien järjestämiselle

Rahoitetut hakemukset piti saada käyttöömme, jotta lukupäivät voitiin järjestää. Tämä myös mietitytti meitä eniten etukäteen: saammeko riittävän määrän hakemuksia, jotta lukupäivä ylipäätään kannattaa järjestää? Lähestyimme noin sataa kahtakymmentä H2020-puiteohjelmasta ERC-rahoitettua tutkijaa Suomessa, ja saimme positiivisen vastauksen noin joka neljänneltä. Yhteensä saimme siis Starting, Consolidator ja Advanced Grant rahoituksen saaneilta tutkijoilta käytettäväksemme kolmisenkymmentä hakemusta, jotka edustivat kaikkia kolmea ERC:n domainia eli päätieteenalaa (Life Sciences, Physical Sciences and Engineering ja Social Sciences and Humanities).

Jo ennen pyyntikirjeen lähettämistä valmistelutyötä oli paljon. Laadimme Akatemian juristitiimin avustuksella hakemusten sisältöä koskevan tietosuojaselosteen sekä salassapitositoumuksen, joka jokaisen lukupäivään osallistuvan tuli allekirjoittaa. Lukupäivän aikana hakemukset olivat osallistujien käytössä paperikopioina. Pyysimme jokaista osallistujaa valitsemaan ilmoittautuessaan kaksi kiinnostavinta hakemusta luettavaksi, ja nämä ojennettiin heille tilaisuuden alussa. Ehtiessään ja halutessaan osallistujilla oli mahdollisuus lukea myös muita hakemuksia tilaisuuden aikana. Muistiinpanojen tekeminen oli sallittua, mutta hakemuksia ei saanut kuvata eikä viedä ulos kokoustilasta. Salissa vallitsi lähes harras tunnelma osallistujien perehtyessä hakemuksiin kukin tyylillään: osa käytti kolme tuntia kahteen hakemukseen, ja osa taas pyrki käymään nopeammin läpi suuren joukon hakemuksia.

Lukupäivien tavoitteena parantaa hakemusten laatua ja kansallista menestystä tulevissa ERC-hauissa

Suomen hakumenestys meneillään olevan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aikana on ollut kohtuullisen hyvä, mutta kuitenkin eurooppalaista keskiarvoa matalampi. Akatemia on perinteisesti järjestänyt tukea toiseen arviointivaiheeseen päässeille hakijoille haastattelukoulutuksen muodossa, mutta hakemisen alkuvaiheen tuki on ollut suurimmaksi osaksi suorituspaikkojen vastuulla. Useimmilla tutkijoilla ei ole mahdollisuutta saada rahoitettuja hakemuksia nähtäväkseen, ja hakemusten lukupäivä onkin uusi keino tukea hakemusta suunnittelevia tutkijoita jo hakuprosessin alkuvaiheessa.

Pyysimme osallistujilta palautetta tilaisuuksien jälkeen, ja saimmekin sitä iloksemme runsaasti. Lähes kaikki palaute oli positiivista, ja myös käytännön järjestelyjä kiiteltiin paljon. Palautteen perusteella lukupäiviin osallistuminen tarjosi tutkijoille mahdollisuuden tutustua rahoitettuihin hakemuksiin monipuolisesti ja tilaisuus antoi heille myös ideoita siitä, miten oma hakemus kannattaisi strukturoida. Lisäksi moni koki hyödylliseksi nähdä useamman kuin yhden hakemuksen, koska se auttoi ymmärtämään, että menestyksekkään hakemuksen voi kirjoittaa useammalla kuin yhdellä tyylillä. Toisaalta erityyppisten hakemusten lukeminen myös kirkasti käsitystä siitä, mitkä piirteet hakemuksen rakenteessa yhdistävät menestyksekkäitä hakemuksia. Jotkut osallistujat oivalsivat, ettei ERC-rahoituksen saadakseen tarvitse olla superihminen. Tällaiset havainnot toivottavasti laskevat ”ERC-rimakauhua” ja kannustavat hakemaan rahoitusta paremmalla itseluottamuksella. Kielteisempi palaute koski lähinnä saatavilla ollutta hakemusvalikoimaa. Vaikka monet osallistujat olivat tyytyväisiä siihen, mitä oli saatavilla, osa olisi toivonut hiljattain rahoitettuja hakemuksia lähempää omaa alaansa. Toivommekin jatkossa saavamme rahoitetuilta tutkijoilta lisää hakemuksia laajentamaan lukupäivien hakemusvalikoimaa.

Mietinnässä on myös, pystyisimmekö järjestämään lukupäivätilaisuuksia jatkossa muuallakin kuin Helsingissä, jolloin esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvilla tutkijoilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua.

Lopuksi vielä kerran meiltä järjestäjiltä suuri kiitos onnistuneista lukupäivistä niille tutkijoille, jotka ystävällisesti antoivat hakemuksensa käyttöömme! He saivat myös osallistujilta kiitosta tarjoamastaan tukimahdollisuudesta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?