Kemian osaajia tarvitaan

30.8.2019

Harry Potterin magia otettiin menestykkäästi avuksi, kun 2000-luvun alussa saksalaisen Johannes Gutenberg-Universitätin kemian opintoihin haki vain kourallinen opiskelijoita. Kuitenkin kemia määrää elämämme. Kemiaa on kaikkialla. Kemia maistuu suussa, parfyymit ovat kemiaa, pintakemia luo erilaisille materiaaleille erilaisen tunnun, kemialliset reaktiot kuuluvat uutena vuonna ja kemia näkyy luonnossa kukkien väreissä. Ilman kemiaa meillä ei olisi syötävää tai vaatteita. 

Kemia on perustieteenä kehittynyt huimasti 1900-luvulla, mutta kemian oppikirjat eivät välttämättä houkuttele kemian opintoihin. Kemian päivien nobelistiluennolla selvisi, että tämä on tiedostettu maailman laajuisena ongelmana.  

Tekniset tieteet ovat kehittyneet kuten lääketiede osaamisen kautta tieteiksi. Kemian tekniikkaa, teollista kemiaa ja kemian laitetekniikkaa sovelletaan teollisuudessa. Kemian prosesseissa valmistetaan tarkoin kontrolloituja tuotteita. Kemian osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ainakin yhtä paljon kuin nykyisin. Nykyään kemian tehtaissa on suljetut kierrot ja kaasunpesurit savupiipuissa. Tulevaisuuden tehtaat saattavat olla hyvin pieniä tai kokonaan näkymättömissä maan alla.

Teollista tuotetta vastaavan tuotteen voi saada joskus myös luonnosta. Toisin kuin ehkä on yleinen mielikuva, luonnossa aineet eivät yleensä ole puhtaita. Luonnon kiteessä on vieraita atomeja, jotka voivat muuttaa kiteen ominaisuuksia. Tällöin muuttuu esimerkiksi kiteen väri tai kiteen elintarvikekelpoisuus.

Suomessa koulutettuja kemian ja kemian teknologian tohtoreita ei kaikilla kemian alueilla riitä yliopistojen tutkimusprojekteihin vaan koulutettuja kemistejä rekrytoidaan ulkomailta. Pärjäävätkö Suomen yliopistojen kemian ja kemian teknologian tohtorit kansainvälisissä ja kansallisissa rahoitushauissa? Eivät niin hyvin kuin ennen. Tieteelliset meriitit rakentuvat enimmäkseen tieteellisistä artikkeleista ja jossain määrin patenteista. Kemia sisältyy usein monitieteisiin tai ilmiöpohjaisiin artikkeleihin. Se, miten ansioita mitataan, vaikuttaa menestykseen.

Tieteellisten artikkeleiden viittauksien määrää mitataan. Uusia virtauksia on tarkastella viittaajien viittaajat, sillä se kertoo paremmin julkaisun arvosta. Julkaisuun voi olla viittaus yhdestä julkaisusta, johon itseensä viitataan tuhatmäärin.  Netissä tiedelehtien kustantajat kertovat ne julkaisut, joissa viitataan heidän julkaisemiinsa artikkeleihin.  ”Julkaisupakko” ei johda hyvään lopputulokseen vaan pitäisi tehdä laajempia kiinnostavia julkaisuja. Kannattaa tehdä enemmän kokeellista tai teoreettista työtä ennen kuin kirjoittaa artikkelin.

Tieteellisestä työstä voi kemian ja kemian teknologian alalla syntyä patentteja, kuitenkin fysiikassa ja sähkötekniikassa jätetään noin neljä kertaa enemmän patenttihakemuksia. Kemian ala ei lähtökohtaisesti pärjää innovaatiokilpailussa, vaikka keksintöjä voi syntyä runsaasti.

Patentteja säätelee patenttilaki. On tarkkaan arvioitava, ketkä ovat keksijöitä. Esimiehen tai keksinnön ostajan nimi ei yleensä kuulu patenttiin. Jotta tutkijan keksinnöstä syntyisi patentti, on löydyttävä patentointikulujen maksaja. Toisinaan yliopisto tai tutkimuslaitos maksaa nämä kulut. Toisilla aloilla patenteilla käydään julkista kauppaa. Kemian alalla tämä ei ole yhtä näkyvää. Maksajia on siis vähän. Keksintöjä, siis löytöjä, joita kukaan koko maailmassa ei ole aiemmin tehnyt, syntyy helpoimmin uudella alueella. Keksinnöt ovat keskenään eriarvoisia. Maailmaa muuttaneita kemian keksintöjä ovat muun muassa sementti (pozzalana), dynamiitti, valokuvaus, lannoitteet ja puolijohteet. Keksintö voidaan patentoida ympäri maailmaa, jos se on merkittävä keksintö. Keksintöön voi liittyä jatkokeksintöjä tai parannuskeksintöjä. Patenttien merkitsemistä CV:hen tulisi tarkentaa.

Kemiaa tarvitaan suurten ongelmien ratkaisemiseen. Ilmakehän hiilidioksidi voidaan prosessoida tuotteiksi kemian keinoilla. Ympäristönsuojelussa kemialliset analyysit ja kemian ratkaisut ovat nykypäivää. Energiaratkaisuissa kemia näkyy polttokennoissa, bioenergiassa ja aurinkokennoissa. Lääkkeiden ja ihmisen hyvinvoinnin hoitamisessa kemia on tärkeää. Työnäkymät ovat hyvät.

Saila Seppo, ohjelmapäällikkö
@SailaSeppo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?