Brysselissä muutosten vuosi - Paljon avoimia kysymyksiä, vähän vastauksia

8.4.2019

Euroopan unionin sydämessä tapahtuu tänä vuonna paljon. Tutkimuksen puiteohjelman rahoituskokonaisuuden lopputulosta seuraamme erityisellä jännityksellä. Entä miten käy Euroopan parlamenttivaaleissa ja kenestä tulee seuraava tutkimuksesta vastaava komissaari? Tässä tilannekatsaus Brysselistä. 

Tutkimuksen puiteohjelmat ja niiden rahoitus 

Horisontti2020-ohjelman budjetti vuodelle 2019 on 12,3 miljardia euroa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että koko EU:n budjetti tälle vuodelle on 166 miljardia euroa. Puiteohjelmassa on kasvua edellisvuoteen 10 prosenttia, ensi vuonna vieläkin enemmän, joten suuria rahoja on vielä jaossa tästäkin puiteohjelmasta vielä ensi vuoden loppuun saakka. 

Neuvotteluissa uudesta Horizon Europe -puiteohjelmasta vuosille 2021–2027 edelleen ratkaistavia asioita ovat budjetti ja liitännäismaiden asema. Puiteohjelman budjetista päätetään vasta, kun koko Euroopan unionin monivuotisista rahoituskehyksistä löydetään sopu. Vanhan viisauden mukaan mistään ei olla päätetty ennen kuin kaikesta ollaan päätetty. 

Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät 

Eurooppalaiset käyvät vaaliuurnilla 23.-26.5.2019, jolloin Euroopan parlamenttiin valitaan uudet edustajat. Nykyisistä suomalaisista MEPeistä Anneli Jäätteenmäki, Liisa Jaakonsaari ja Jussi Halla-aho ovat ilmoittaneet, etteivät asetu enää ehdolle. Muut istuvat edustajat pyrkivät uusimaan mandaattinsa. On kiinnostavaa nähdä, kuka tai ketkä suomalaisten valitsemista haluavat ja pääsevät tutkimuksesta vastaavaan ITRE-valiokuntaan. 

Eurovaaleihin liittyy myös suuria yleisempiä kysymysmerkkejä. Mikäli britit saavat siirrettyä Brexit-eron määräaikaa, valitaan parlamenttiin myös brittiedustajia. Tällöin 27 brittipaikan kaavailtu uudelleen jako siirtyy tulevaisuuteen ja esimerkiksi Suomelle neuvoteltu yksi lisäpaikka jää meiltä saamatta. Tällöin jatkamme 13 edustajalla. 

Toinen suuri kysymys on populististen ääriryhmien mahdollinen nousu. Myös vihreälle ryhmälle on povattu lisäpaikkoja. Mitä tämänkaltainen kehitys tarkoittaisi maltillisten, poliittista keskustaa lähellä olevien euromyönteisten ryhmien perinnölle parlamentissa? Minkälaista ja kuinka ennustettavaa politiikkaa olisi siinä tapauksessa odotettavissa toiselta lainsäätäjältä Brysselissä? 

Nykyinen parlamentti lopettaa työnsä pääsiäisviikon täysistuntoon ja jää sen jälkeen vaalilomille. 

Myös Euroopan komissiossa vaihtuu valta 

Tutkimuskomissaari Carlos Moedas on ilmoittanut halustaan palata takaisin Portugaliin. On vielä auki, kuinka kunnianhimoisen perinnön hän haluaa jälkeensä jättää. Onko odotettavissa vielä uusia avauksia, ja kuinka painokkaasti ja tarkasti hän haluaa vaalia ajatuksiaan Euroopan innovaationeuvostosta EIC:stä? 

Toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit tuovat mukanaan myös uuden komission. Kenestä tulee seuraava tutkimuskomissaari? Varapuheenjohtaja Jyrki Katainen luopuu komissaarisalkustaan. Mikä puolue voittaa Suomen eduskuntavaalit huhtikuussa ja kenestä saadaan seuraava suomalaiskomissaari ja mille salkulle? 

DG RTD:n uusi pääjohtaja Jean-Eric Paquet on ottanut pääosastostaan tiukan otteen. Uudelleenorganisointi on käynnissä ja uuden organigrammin on tarkoitus astua voimaan vielä tämän kevään aikana.

Rami Nissilä, tiedeasiantuntija Brysselin toimistolta

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?