Turvallisuutta ja terveyttä RADDESS-ohjelmalla

14.11.2018

 Suomen Akatemialla on käynnissä akatemiaohjelma, joka pyrkii edistämään terveyttä ja turvallisuutta. Tähän pyritään Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi eli RADDESS-ohjelmassa säteilyilmaisimien avulla.

Moni säikähtää, kun kuulee sanan säteily. Minulle kaupattiin kotiini turvajärjestelmää ja kysyin, perustuuko se johonkin säteilyyn.  ”Ei ei, tässä ei ole mitään säteilyä”, vastasivat molemmat myyjät heti. He kertoivat laitteen toimivan infrapunan avulla. Kerroin heille, että infrapuna on sähkömagneettista säteilyä.

Akatemiaohjelmassa tutkimusprojekteille järjestetään seminaareja ja hankkeissa vieraillaan sekä järjestetään uusia tutkimushankehakuja. Tämän lisäksi löytyy muutakin toimintaa kuten ennakointia ja lopuksi ohjelma arvioidaan. Tutkijoiden verkottaminen ja tutkimuksen ja ohjelman vaikuttavuus nousevat tärkeinä esiin ohjelman tavoitteissa. RADDESSissa ohjataan tutkimusta laitelähtöisiin ja toiminnallisiin säteilyilmaisinkokonaisuuksiin.

Seminaareissa verkotutaan ja opitaan

Ohjelma järjesti kaksipäiväisen seminaarin, jossa ensimmäisenä päivänä opeteltiin esiintymistaitoja Langdon Brothersin vetämän koulutuksen avulla. Harjoiteltiin tutkimusidean esittämistä päättäjille. Ideana oli pystyä paremmin kohdentamaan esitys kuulijan mukaan. Koulutus oli hyvin intensiivistä ja jokainen pääsi esittämään ja kokeilemaan eri rooleja. Keskusteltiin luottamuksesta. Illalla jatkoimme pienissä ryhmissä murhamysteerin ratkaisemista. Kukin sai itselleen roolin ja siihen sopivat kortit. Minun ryhmässäni kukaan ei kuitenkaan arvannut murhaajaa oikein. Yhdessä tekeminen verkottaa ja yhteinen hauskuus luo yhteistä kokemusta.

Toisena päivänä menimme testaamaan taitojamme Vaisalaan Vanhalle Nurmijärventielle. Ohjemassa oli Vaisalan tervetulotoivotus ja RADDESSin esittelyä, jonka hoiti ohjelman toinen ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen. Neljä ohjelman hanketta esittivät hankkeensa idean ja ensimmäiset tulokset. Ensimmäiseksi kuultiin tulipalon lämpösäteilyn mittaamiseen kehitettävistä sensoreista Simo Hostikalta. Juha Hassell kertoi turvakamerasovellusten kehittämisestä. Tavoitteena on menetelmä, jonka avulla kätketytkin esineet löytyvät. Zenith Purisha kertoi lääketieteellisen kuvantamisen ilmaisinjärjestelmästä syövän hoidossa. Tavoitteena on parempi erottelukyky, kuvan parempi laatu ja alhaisempi säteilyannos. Viimeisenä RADDESS-hankkeensa esitteli Ilkka Nissinen.  Hankkeessa kehitetään materiaalianalyysiin mittausmenetelmiä, jotka ovat entistä turvallisempia.

Loppupäivänä kuultiin Vaisalan yleisesittely ja yrityksen tieteellisempi esitys optisista instrumenteista sekä tutustuttiin tuotteiden showroomiin. Minä opin, että Vaisala keskittyy sään ja ympäristön mittaamiseen. Yrityksellä on useita tuotteita. Näen sen hyvänä tutkijoiden ideoiden kannalta, sillä laskeskelen, että yritys voisi hyväksyä jonkin uudenkin tuotteen. Panostus tutkimukseen näytti olevan yrityksessä hyvällä tasolla.

Verkottumisen avulla hyviä tutkimuskokonaisuuksia

RADDESS -ohjelma on vasta alussa. Oli mukavaa havaita seminaarissa, että jo nyt on tullut lupaavia tuloksia. Vuoden vaihteessa kysytään kaikilta hankkeilta, mitä he ovat saaneet selville.

Hankkeissa on mukana useita tutkimusryhmiä, mikä monesti tarkoittaa sitä, että hankkeet ovat monitieteisiä. Akatemiaohjelma on kattona kaikille hankkeille, jotka sopivat ohjelman teemojen alle. RADDESSin teemoja ovat vaihtoehtoiset kuvantamismenetelmät, turvateknologia ja säteilyilmaisimien perusfysiikka. Ohjelmahaku saa tutkijaympäristöissä tutkijoihin liikettä, sillä pitää keksiä teemojen alle tutkimusaihe ja miettiä, mistä löytää tutkijat, jotka tutkivat eri näkökulmista valittua aihetta. Jotta tämä onnistuisi tutkijan pitää olla verkottunut. Yksi verkottumismahdollisuus on akatemiaohjelman seminaareihin osallistuminen.

Tutkijoilla ja muilla on mahdollisuus esittää uuden akatemiaohjelman aihetta. Sellaiset aiheet menestyvät, joissa ohjelmaa on mietitty mahdollisimman pitkälle monesta näkökulmasta. Tutkimuksen ennakoinnin avulla voi löytyä hyvä tutkimusaihe, kunhan ennakoi tarpeeksi pitkälle. Tyypillisesti ohjelmien tuloksilla tavoitellaan maailmaa 10-15 vuoden päästä. Tulokset eivät usein muuta maailmaa yksinään vaan tarvitaan infrastruktuuria tai jotain muuta, että ne realisoituisivat.

Lisätietoa RADDESS-ohjelmasta

Saila Seppo, ohjelmapäällikkö
@SailaSeppo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?