Komissio ehdottaa Horizon Europen budjetiksi 100 miljardia euroa

7.5.2018

Komissio on julkaissut 2.5. ehdotuksen EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Seuraavalla budjettikaudella tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaan, Horizon Europeen, investoitaisiin 100 miljardia euroa. Vaikka kyseessä on korotus nykyiseen puiteohjelmaan verrattuna, on summa jäämässä monelle pettymykseksi.

Komissio julkaisi keskiviikkona 2.5. ehdotuksen budjetiksi EU:n rahoitusohjelmille vuosille 2021-2027. Yhteensä 1279 miljardin euron kokonaisbudjetista komissio ehdottaa seuraavalle tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmalle, Horizon Europelle sekä Euroopan atomienergiayhteisön EURATOM:in tutkimus- ja koulutusohjelmalle 100 miljardin euron rahoitusosuutta. Horizon Europelle rahoista menee 97,6 miljardia euroa ja EURATOM:in osuudeksi jää 2,4 miljardia euroa.

Luku on monille pettymys. Euroopan parlamentti esitti puiteohjelman rahoituksen nostamista nykyisestä 77 miljardista eurosta vähintään 120 miljardiin euroon, ja Pascal Lamy'n johtama korkean tason arviointiryhmä ehdotti rahoituksen tuplaamista. Myös komissio vaikutti olevan vahvan tutkimus- ja innovaatiobudjetin kannalla: komission puheenjohtaja, Jean-ClaudeJuncker, totesi vielä maaliskuussa toivovansa tutkimus- ja innovaatiobudjetin nostoa jopa 160 miljardiin euroon.

Nykyisen tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman, Horisontti 2020:n suurimmaksi ongelmaksi on arvioitu alirahoitus. Sen seurauksena hakemusten hyväksymisprosentit ovat jääneet hyvin alhaisiksi, keskimäärin 12,6 prosenttiin, ja vain yksi neljästä erinomaiseksi arvioidusta hankkeesta on voitu rahoittaa. Komission Horisontti2020:sta tekemässä väliarvioinnissa laskettiin, että kaikkien erinomaiseksi arvioitujen projektien rahoittamiseen olisi vaadittu vähintään 66 miljardia euroa lisää rahaa.

Ongelmallisen komission budjettiehdotuksesta tekee se, että vahvempi ehdotus EU:n tutkimus- ja innovaatiobudjetiksi olisi voinut parantaa Horizon Europen mahdollisuuksia säilyttää rahoitusosuutensa budjetin edetessä neuvoston ja parlamentin hyväksyttäväksi. Puiteohjelman budjetti saattaa vielä laskea, sillä erityisesti jäsenmaita edustavan neuvoston odotetaan omaksuvan kielteisen kannan budjetin korottamiseen. Neuvotteluista odotetaan tulevan yleisesti vaikeat. Harva jäsenmaa haluaa nostaa tutkimusta ja innovaatioita budjettiprioriteetiksi, ja yhä harvempi on valmis korottamaan EU:n kokonaisbudjettia, erityisesti kun kolmanneksi suurin nettomaksaja Iso-Britannia jättää unionin.

Seuraavaksi komissiolta odotetaan esitystä Horizon Europen yksityiskohtaisesta ohjelmasisällöstä. Esityksen odotetaan valmistuvan kesäkuun alussa.

Juho Väänänen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?