SV EN

Ansioluettelo

Tämä ohje koskee hakemuksen liitteenä jätettävää ansioluetteloa. Ansioluettelo voi olla pituudeltaan enintään kaksi sivua.

1. Henkilötiedot

 • sukunimi, aikaisemmat sukunimet, etunimet
 • tutkijatunniste, jos sellainen on (esimerkiksi ORCID, Research ID)
 • syntymävuosi
 • kansalaisuus
 • verkkosivun osoite (URL)

2. Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot

 • tutkintotodistuksen päiväys, tutkinto, yliopisto, maa; ilmoita viimeisin ensin
 • todistuksen päiväys, dosentin arvo (title of docent), tieteenala, yliopisto

3. Nykyinen työtehtävä

 • työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka; ilmoita mahdollinen osa-aikaisuus
 • sivutoimet ja muut tutkimuksen kannalta keskeiset tehtävät ja sidonnaisuudet

4. Aiempi työkokemus

 • aiempien työsuhteiden tai apurahakausien alkamis- ja päättymispäivämäärät, viimeisin ensin; ilmoita työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja, mahdollinen osa-aikaisuus
 • aiemmat sivutoimet ja muut tutkimukset kannalta keskeiset tehtävät ja sidonnaisuudet

5. Tauot työuralla

 • esimerkiksi perhevapaat, varusmies- tai siviilipalvelusaika, muu toimivapaa tai muu mahdollinen syy; ilmoita päivämäärät ja tauon pituus kuukausina
 • Näiden tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta se saattaa vaikuttaa positiivisesti hakemuksen arviointiin ja tutkijan hakukelpoisuuteen, kun haussa esimerkiksi edellytetään tiettyä tutkijanuravaihetta.

6. Henkilökohtainen tutkimusrahoitus ja apurahat

 • rahoitusaika, rahoituksen tyyppi, rahoituksen myöntäjä ja määrä
 • rooli tutkimusryhmän rahoitushakemuksen laatimisessa (vastuullisen johtajan nimi)

7. Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

 • post doc -vaiheen tutkijoiden ohjaaminen (rooli vastuullisena tai avustavana ohjaajana, joko ohjattavien lukumäärä tai henkilöiden nimet ja valmistumisvuodet)
 • perustutkinto-opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien virallisesti nimettynä ohjaajana toimiminen (rooli vastuullisena tai avustavana ohjaajana, joko ohjattavien lukumäärä tai henkilöiden nimet ja valmistumisvuodet tai arvio valmistumisajankohdasta)
 • tutkimustyön johtaminen

8. Opetuskokemus

 • ajanjakso, opetustehtävä, aihe, yliopisto/instituutti, maa

9. Tieteellisten kokousten järjestäminen

 • ajanjakso, tapahtuma, oma tehtävä, osallistujien lukumäärä

10. Patentit, keksinnöt sekä palkinnot ja huomionosoitukset

 • patentit ja keksinnöt
 • tieteellisistä, taiteellisista tai tutkimuksellista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset

11. Merkittävimmät muut tieteelliset tai akateemiset ansiot

 • ajanjakso (vuosi), tehtävä, organisaatio/maa
 • esimerkiksi

  - väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen, ulkomaisten väitöskirjalautakuntien jäsenyydet, tieteellisen tai taiteellisen pätevyyden arviointi
  - osallistuminen kansainväliseen rahoitushakemusten vertaisarviointiin asiantuntijana, jäsenyys muussa kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä, vertaisarviointitehtävät tieteellisissä julkaisusarjoissa
  - tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä, korkeakouluyhteisölliset tehtävät
  - merkittävät roolit kansainvälisissä tutkimushankkeissa tai tutkimuksen infrastruktuurihankkeissa
  - merkittävät kansainväliset kutsuluennot
  - merkittävimmät taiteelliset ansiot
  - avoimeen tieteeseen liittyvät toimet: ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa
  - muut asiantuntijatehtävät

12. Tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät

 • ajanjakso (vuosi), tehtävä, organisaatio, maa
 • esimerkiksi
  - jäsenyys tai toimittajan tehtävät tieteellisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskunnissa

13. Linkki täydelliseen ansioluetteloon (jos tarpeellista)

Viimeksi muokattu 8.3.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »