Tandem Forest Values 3 – Kestävät arvoketjut metsän raaka-aineista

6.10.2021
2.12. 2021 klo 16.15 Suomen aikaa HUOM! Verkkopalvelussa on käyttökatko 29.11. - 30.11.
yhteensä 3 miljoonaa euroa
Kaksi vuotta. Hankkeiden tavoitellaan alkavan viimeistään 1.9.2022.
Käsittelyssä

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, Forskningsrådet Formas, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Walter Ahlströmin Säätiö avaavat yhdessä suunnatun haun kohdistuen kestäviin arvoketjuihin metsän raaka-aineista.

Haun kautta rahoitetaan konsortiomuotoisia hankkeita, joissa konsortion osapuolet ovat Suomesta ja Ruotsista. Konsortiota johtaa nuoreen tutkijasukupolveen kuuluva tutkija, jolla on enintään kymmenen vuotta ensimmäisestä tohtorin tutkinnosta. Hakemuksessa tulee olla vähintään yksi ja korkeintaan kaksi konsortion osapuolta kummastakin maasta.

Hakuilmoitus ja tarkat hakuohjeet on julkaistu englanniksi.

Huom. verkkopalvelussa on käyttökatko 29.11. - 30.11.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?