Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat valtavasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja tämä tieto pitäisi saada välitettyä päättäjien tietoon, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lakivalmistelussa. Yksi hyvä tiedeviestinnän ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on politiikkasuositus eli “policy brief”.

Alle kootaan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden tuoreimmat politiikkasuositukset. Ne jaetaan neljään temaattisen aihepiiriin ratkaisukorttien ja ratkaisujatieteesta.fi -verkkopalvelun mukaisesti.

Millainen on hyvä politiikkasuositus, ja miten politiikkasuositukset toimivat vaikuttamisen välineenä? Lue lisää politiikkasuositusten vaikuttavuudesta ja hankkeiden vinkkejä politiikkasuositusten tekoon liittyen.

Vuonna 2023 julkaistut politiikkasuositukset

Turvataan tulevaisuuden teknologiataidot (3/2023) (pdf)

Turvapaikanhakijat tiedontuottajiksi lainvalmisteluun (3/2023) (pdf)
säädösvalmistelu, kuuleminen, osallistaminen, kokemustieto, lainsäädäntö

Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen (3/2023) (pdf)
kriittinen lukutaito, informaatiolukutaito, lukutaidon opetus, opetussuunnitelmat, koulutuspolitiikka

Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista (3/2023) (pdf)
ilmastonmuutoksen hillintä, metsänhoito, maatalous, kosteikkoviljely, jatkuvapeitteinen metsänkasvatus

Näin ohjaamme muutosta kestävämpään suuntaan (2/2023) (pdf)
kestävyysmurros, resilienssi, ohjauskeinot, politiikkakoherenssi

Lisää aktiivista liikkumista arkeen: Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä (1/2023) (pdf)
kävely, pyöräily, liikkuminen, liikenne, kestävyys

Luova sopeutuminen monikriisiin – oppeja koronapandemiasta (1/2023) (pdf)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?