Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat valtavasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja tämä tieto pitäisi saada välitettyä päättäjien tietoon, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lakivalmistelussa. Yksi hyvä tiedeviestinnän ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on politiikkasuositus eli “policy brief”.

Alle kootaan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden politiikkasuositukset vuosittain. Politiikkasuosituksia voi myös etsiä hakusanoilla verkkosivujen hakutoiminnon avulla. Uusimmat ratkaisukortit löydät myös ratkaisujatieteesta.fi -verkkopalvelustamme.

Millainen on hyvä politiikkasuositus, ja miten politiikkasuositukset toimivat vaikuttamisen välineenä? Lue lisää politiikkasuositusten vaikuttavuudesta ja hankkeiden vinkkejä politiikkasuositusten tekoon liittyen.

Vuonna 2023 julkaistut politiikkasuositukset

Opettajien koulutuksen on edistettävä kriittisen lukutaidon opetusta (9/2023) (pdf)
kriittinen lukutaito, informaatiolukutaito, lukutaidon opetus, opettajankoulutus, opettajien täydennyskoulutus

Ilmastoneuvotteluiden avoimuutta ja sidosryhmien osallistumista on vahvistettava (8/2023) (pdf)
avoimuus, ilmastoneuvottelut, ilmastopolitiikan legitimiteetti, kannanmuodostusprosessi, sidosryhmien osallistuminen

Pelit mukaan koulun arkeen ja opetussuunnitelmiin (8/2023) (pdf)
pelipedagogiikka, pelit, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, opetussuunnitelma

Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa (6/2023) (pdf)
kestävyysmurros, politiikkalukkiumat, eriyttäminen, ohjaus, sininen siirtymä

Kunnon rapistuminen haastaa hyvinvointi-Suomen – vaikuttavia toimia lisätä liikkumista ja pysäyttää kunnon laskukierre (6/2023) (pdf)
liikkumisen edistäminen, fyysinen aktiivisuus, kestävyyskunto, toimintakyky, työkyky

Informaatioresilienssi kriisitilanteiden päätöksenteossa – koronapandemian opetukset (6/2023) (pdf)
informaatioresilienssi, kriisinhallinta, pandemia, päätöksenteko, neuvonanto

Varautuminen ja kriisinhallinta edellyttävät yhteistyön ja inhimillisten voimavarojen johtamista (6/2023) (pdf)
varautuminen, pandemia, kriisinhallinta, johtaminen, kriisiviestintä

Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi (5/2023) (pdf)
hiiliviisaus, kaupunkivihreä, kaupunkiluonto, ilmastonmuutoksen hillintä, monihyötyinen hiilikädenjälki

Kotimaiset palkokasvit edistävät kestävää ruokajärjestelmää (5/2023) (pdf)
palkokasvit, ruoantuotanto, ruoankulutus, ympäristövaikutukset, terveysvaikutukset

Suositukset energiakorjausten avustuksen kehittämiseksi (5/2023) (pdf)
energiatehokkuus, energia-avustus, oikeudenmukaisuus, korjausrakentaminen, ilmastopolitiikka

Digitaalinen sivistys kansalaistaidoksi varhaiskasvatuksesta vanhuuteen (4/2023) (pdf)
digitaalinen sivistys, digitaalinen informaatiolukutaito, datalukutaito, medialukutaito ja politiikkasuositus

Turvataan tulevaisuuden teknologiataidot (3/2023) (pdf)

Turvapaikanhakijat tiedontuottajiksi lainvalmisteluun (3/2023) (pdf)
säädösvalmistelu, kuuleminen, osallistaminen, kokemustieto, lainsäädäntö

Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen (3/2023) (pdf)
kriittinen lukutaito, informaatiolukutaito, lukutaidon opetus, opetussuunnitelmat, koulutuspolitiikka

Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista (3/2023) (pdf)
ilmastonmuutoksen hillintä, metsänhoito, maatalous, kosteikkoviljely, jatkuvapeitteinen metsänkasvatus

Näin ohjaamme muutosta kestävämpään suuntaan (2/2023) (pdf)
kestävyysmurros, resilienssi, ohjauskeinot, politiikkakoherenssi

Lisää aktiivista liikkumista arkeen: Suomi hyötyy autoilun vähentämisestä (1/2023) (pdf)
kävely, pyöräily, liikkuminen, liikenne, kestävyys

Luova sopeutuminen monikriisiin – oppeja koronapandemiasta (1/2023) (pdf)

Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin varautumiseen ja kriisien hallintaan (2023) (pdf)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?