Ohjelma-arviointi

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) vastaa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista. Arviointi toteutetaan ohjelmien tasolla. Tavoitteena on arvioida ohjelmien jo toteutunutta ja mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tuottaa tietoa strategisen tutkimuksen ohjelmien kehittämiseksi.

Arviointi kohdistuu kussakin ohjelmassa rahoitetun tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnan kohdentumiseen, prosesseihin, tuloksiin ja tuotoksiin sekä niiden havaittuihin tai ennakoituihin vaikutuksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon ohjelma- ja hankekohtaiset erityispiirteet. Tieteellisen vaikuttavuuden arviointi kiinnittää huomiota erityisesti monitieteisen työskentelyn tuloksellisuuteen ja kykyyn uudistaa tutkimusta ohjelmakuvauksessa tunnistettujen haasteiden ratkomiseksi.

Ohjelma-arvioinnin periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan STN:n rahoitusperiaatteista.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Katri Huutoniemi, puh. 029 533 5195
  • tiedeasiantuntija Katri Mäkinen-Rostedt, puh. 029 5 335 181

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?