Ohjelma-arviointi

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) seuraa ja arvioi rahoittamiensa tutkimushankkeiden toimintaa. Arvioinnilla pyritään muodostamaan kokonaiskuva tutkimusohjelmien toiminnasta, minkä vuoksi se toteutetaan ohjelmien tasolla.

Arvioinnilla saadaan käsitys ohjelmien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tieteellisestä laadusta. Tavoitteena on saada tietoa tutkimustulosten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välisestä suhteesta.  Arviointi mahdollistaa rahoitusinstrumentin jatkuvan kehittämisen.

Arvioinnissa otetaan huomioon ohjelma- ja hankekohtaiset erityispiirteet ja tarkastellaan sekä jo toteutuneita että tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvia vaikutuksia. Ohjelma-arvioinnin  periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan STN:n rahoitusperiaatteista. Ohjelma-arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa, joiden sisältö on kuvattu alla. Vuonna 2019 päättyneiden ohjelmien arviointikokonaisuus on ensimmäinen strategisen tutkimuksen vastuualueen koordinoima ohjelma-arviointi.  

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, puh. 029 533 5020
  • tiedeasiantuntija Kyösti Husso, puh. 029 533 5103

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?