Yhteystietoja hankkeille

Käynnissä olevat ohjelmat

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä, ADAPT (2018-2023)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki, kaisa.korhonen(at)syke.fi

Kestävän kasvun avaimet, GROWTH (2018-2023)

 • ohjelmajohtaja: vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, FOOD (2019–2025) 

 • ohjelmajohtaja: professori Juha Helenius, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä, IMPRES (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: professori Asta Salmi, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet, STEER (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: tiimipäällikkö,dosentti Mika Nieminen, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: dosentti Minna Lammi, etunimi.sukunimi(at)aru.ac.uk

Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE (2020–2026)

 • ohjelmajohtaja: dosentti Paula Schönach, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY (2020–2026)

 • ohjelmajohtaja: tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027)

 • ohjelmajohtaja: osastopäällikkö, dosentti Susan Kuivalainen, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (2021–2027)

 • ohjelmajohtaja: tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS (2021–2024)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät, YOUNG (2022–2028)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)

 • ohjelmajohtaja: yliopistonlehtori, dosentti, Karoliina Snell, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Muut yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?