Yhteystietoja hankkeille

Strategisen tutkimuksen vastuualueen yhteystiedot

Strategisen tutkimuksen vastuualueen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät kootusti Suomen Akatemian henkilöhausta.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan osoitteeseen strateginentutkimus(at)aka.fi.

Rahoitushakuihin, rahoituksen käyttöön ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä palautelomakkeen kautta (Helpdesk). 

Ohjelmajohtajien yhteystiedot

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä, ADAPT (2018-2023)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki, kaisa.korhonen(at)syke.fi

Kestävän kasvun avaimet, GROWTH (2018-2023)

 • ohjelmajohtaja: vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, FOOD (2019–2025) 

 • ohjelmajohtaja: professori Juha Helenius, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä, IMPRES (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: professori Asta Salmi, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet, STEER (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: tiimipäällikkö,dosentti Mika Nieminen, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT (2019–2025)

 • ohjelmajohtaja: dosentti Minna Lammi, etunimi.sukunimi(at)aru.ac.uk

Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE (2020–2026)

 • ohjelmajohtaja: dosentti Paula Schönach, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY (2020–2026)

 • ohjelmajohtaja: tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027)

 • ohjelmajohtaja: osastopäällikkö, dosentti Susan Kuivalainen, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (2021–2027)

 • ohjelmajohtaja: tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS (2021–2024)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät, YOUNG (2022–2028)

 • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)

 • ohjelmajohtaja: yliopistonlehtori, dosentti, Karoliina Snell, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?