Yleiskuvaus

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Strategisen tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää.  

STN tekee vuosittain tutkimuksen teema-alueista esityksen valtioneuvostolle (VN), joka vahvistaa ajankohtaiset tutkimustarpeet. STN muotoilee VN:n valitsemat teemat ohjelmiksi. Ohjelmat ovat 3–6-vuotisia. STN tekee rahoituspäätöksiä noin 55 miljoonalla eurolla joka vuosi.

Prosessikuvaus. STN tekee valtioneuvostolle teemaehdotuksen. VN:n päätökseen pohjautuen STN valmistelee ohjelmapäätöksen ja avaa sen pohjalta rahoitushaut. STN tekee rahoituspäätökset kaksivaiheisen haun päätyttyä.

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?