Policyrekommendationer

Policyrekommendationer (eng. policy briefs) erbjuder forskningsbaserad information som stöd för beslut. De strategiska forskningsprojekten producerar en stor mängd information om det finländska samhället och denna information bör förmedlas till beslutsfattarna för att den ska kunna utnyttjas till exempel i lagberedning. En policyrekommendation är ett bra verktyg för att främja forskningskommunikation och forskningens samhälleliga påverkan.

De nyaste policyrekommendationerna av RSF-finansierade projekt publiceras på våra finska webbsidor. Du kan också söka efter policyrekommendationer med hjälp av sökfunktionen på webbplatsen. De senaste lösningskorten finns också på vår webbplatsen ratkaisujatieteesta.fi. En del av policyrekommendationerna finns också på engelska – du kan läsa dem här.

Hur ser en bra policyrekommendation ut? Hur fungerar policyrekommendationer som beslutsstöd? Läs mer: policyrekommendationers effektfullhet och goda tips.

Har du frågor eller synpunkter?