Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat valtavasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja tämä tieto pitäisi saada välitettyä päättäjien tietoon, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lakivalmistelussa. Yksi hyvä tiedeviestinnän ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on politiikkasuositus eli “policy brief”.

Alle kootaan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden politiikkasuositukset vuosittain. Politiikkasuosituksia voi myös etsiä hakusanoilla verkkosivujen hakutoiminnon avulla. Uusimmat ratkaisukortit löydät myös ratkaisujatieteesta.fi -verkkopalvelustamme.

Millainen on hyvä politiikkasuositus, ja miten politiikkasuositukset toimivat vaikuttamisen välineenä? Lue lisää politiikkasuositusten vaikuttavuudesta ja hankkeiden vinkkejä politiikkasuositusten tekoon liittyen.

Vuonna 2024 julkaistut politiikkasuositukset

Digitalisaation on tuettava potilaan tiedon tuotantoa ja hyödyntämistä (05/2024) (pdf)

Potilaan tuottama tieto -terveydenhuollon hukattu resurssi (05/2024)(pdf)

potilaan tuottama tieto, jaettu päätöksenteko, hoitoon sitoutuminen, terveydenhuollon digitalisaatio, resurssiviisas terveydenhuolto 

Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia (03/2024) (pdf)

ilmastonmuutoksen hillintä, vesiensuojelu, metsänhoito, jatkuva kasvatus, suometsät

Liikkumistarvetta vähentävät hoitomuodot tuovat yhteiskunnallisia säästöjä: matkakustannukset ja aikamenetykset olisi tärkeää huomioida sote-päätöksissä (03/2024) (pdf)

integraatio, monisairastavuus, palveluketjut, sote-palvelut, sote-uudistus

Alkoholin käytöstä aiheutuneiden sote-kustannusten hillitseminen on mahdollista: tämä edellyttää parempaa hoitoon pääsyä sekä kokonaisvaltaista ja ennakoivaa otetta palveluilta (03/2024) (pdf)

alkoholi, alkoholihaitat, päihdepalvelut, palvelujärjestelmä, peruspalvelut, sote-palvelu

Sote-palvelujen maantieteellinen saavutettavuus vaikuttaa terveyden tasa-arvoon: palvelujärjestelmän tilannekuvaa tulee seurata järjestelmällisesti ajantasaisen sijainti- ja kapasiteettitiedon avulla (03/2024) (pdf)

matka-aika, matkakustannukset, saavutettavuus, sote-palvelut, tasa-arvo, tilannekuvat

Luonnon köyhtyminen vaarantaa turvallisuutemme (02/2024) (pdf)

biodiversiteetti, johtajuus, luonnon monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, turvallisuus

Uusien muoviratkaisujen yhdistelmät voivat jarruttaa ilmastomuutosta ja luoda hiilinielun (02/2024) (pdf)

muoviteollisuus, kiertotalous, hiilinielut, teknologinen kehitys, systeemiajattelu

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?