Politiikkasuositukset

Politiikkasuositukset tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Strategisen tutkimuksen hankkeet tuottavat valtavasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja tämä tieto pitäisi saada välitettyä päättäjien tietoon, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lakivalmistelussa. Yksi hyvä tiedeviestinnän ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on politiikkasuositus eli “policy brief”.

Alle kootaan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien tutkimushankkeiden tuoreimmat politiikkasuositukset. Ne jaetaan neljään temaattisen aihepiiriin ratkaisukorttien ja ratkaisujatieteesta.fi -verkkopalvelun mukaisesti.

Millainen on hyvä politiikkasuositus, ja miten politiikkasuositukset toimivat vaikuttamisen välineenä? Lue lisää politiikkasuositusten vaikuttavuudesta ja hankkeiden vinkkejä politiikkasuositusten tekoon liittyen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?