Nya programdirektören Ann-Christine Ritschkoff tror på kraften i kontaktnät

14.9.2020

Äldre rådgivaren Anne-Christine Ritschkoff från Teknologiska forskningscentralen VTT är sedan början av augusti ny programdirektör för rådet för strategisk forsknings (RSF) program Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH). Den förra programdirektören Kaisa Korhonen-Kurki fortsätter i ledningen för två andra aktuella RSF-program: Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt (ADAPT) och Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap (CITIZEN).

Viktigt att främja forskningens genomslag

Hållbar tillväxt och utveckling är viktigt för Ritschkoff, som har arbetat med de här frågorna under hela sin karriär. ”Programmet GROWTH är en mycket intressant helhet som på ett flervetenskapligt och brett sätt omfattar de element som behövs för hållbar tillväxt. Programmets projekt bildar en flervetenskaplig helhet, som utgör styrkan i programmet”, säger Ritschkoff.

Ritschkoff ser fram emot ett inspirerande och givande samarbete med RSF:s program och de experter som arbetar med dem. Det känns viktigt för henne att vara med och främja forskningens genomslag och att forskningsresultat kan användas med tanke på samhälleliga frågor.

”RSF:s program tar fram viktig kunskap som används i samhälleliga beslutsunderlag. I dessa coronatider har betydelsen av forskningskunskap bara ökat. Det känns som ett privilegium att kunna främja vetenskapens genomslag till stöd för samhälleliga frågor och utmaningar.”

Att nå genomslagsmål genom nätverkssamverkan

Programdirektören har i uppgift att hjälpa projekt att uppnå de mål som ställts upp för dem, och arbetet görs tillsammans med programmet GROWTH, andra program och RSF.

”Interaktion, liksom att främja interaktion mellan projekt och intressegrupper, är enligt min mening en av mina viktigaste uppgifter. RSF är ett unikt organ, och en viktig uppgift för egen del är att främja verksamheten i sin helhet”, konstaterar Ritschkoff.

Ett bra sätt att utvidga kontaktnät är enligt henne till exempel att mellan olika program arrangera evenemang för specifika intressegrupper. Ritschkoff betonar även vikten av forskningens internationella genomslag, och här uppmuntrar hon att slå samman resurser.

”Med tanke på samverkan, interaktion och påverkan har jag bra och mångahanda kontaktnät till olika intressegrupper, ministerier, regionförvaltningens beslutsfattare, EU, FN, företag liksom till branschorganisationer, finansiärer och medborgarorganisationer. Tack vare min forskarbakgrund har jag omfattande nätverk när det gäller finländska och internationella forskningsinstitut och universitet”, säger Ritschkoff.

Hon betonar till slut vikten av samarbete mellan olika vetenskaper. ”Jag uppmuntrar till mångvetenskaplig kommunikation och samverkan. Jag tror att nya vetenskapliga tankar och uppslag föds när humaniora och samhällsvetenskaper diskuterar med ekonomiska vetenskaper och teknikvetenskaper. Hållbar tillväxt behöver lösningar som bygger på en gemensam vilja mellan vetenskaperna.”

Programdirektörer för RSF-program:

Mikael Hildén
Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI (2015–2021)

Olli Kangas
Jämlikhet i samhället, EQUA (2015–2021)

Heli Koski
Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, TECH (2015–2021)

Kaisa Korhonen-Kurki
Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, CITIZEN (2017–2021)
Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)

Minna Lammi
Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)

Helena Kahiluoto
Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025)
Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)

Asta Salmi
Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)

Anne-Christine Ritschkoff
Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023), Korhonen-Kurki 2018–31.7.2020, Ritschkoff 1.8.2020–2023

Se även videointervjuer med programdirektörerna som började i början av 2019. Intervjuerna är på finska.

Ursprunglig text på finska: Anna Oravakangas
Bild: VTT

Har du frågor eller synpunkter?