Uusi ohjelmajohtaja Anne-Christine Ritschkoff uskoo verkostojen voimaan

3.9.2020

Vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT) aloitti uutena ohjelmajohtajana Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelmassa elokuun alussa. GROWTH-ohjelman aiempi ohjelmajohtaja Kaisa Korhonen-Kurki jatkaa kahden muun STN-ohjelman johdossa: Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) ja Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN).

Tutkimuksen vaikuttavuuden edistäminen tärkeää

Kestävä kasvu ja kehitys ovat Ritschkoffille tärkeitä asioita, joiden parissa hän on tehnyt työtä koko uransa ajan. ”GROWTH-ohjelma on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, joka kattaa kestävään kasvuun tarvittavia elementtejä monitieteisesti ja laajasti. Ohjelman hankkeet muodostavat monitieteellisen kokonaisuuden, tähän perustuu ohjelman vahvuus.”, kertoo Ritschkoff.

Ritschkoff odottaa jo innolla inspiroivaa ja antoisaa yhteistyötä STN:n ohjelmien ja niissä toimivien asiantuntijoiden kanssa. Hänelle on tärkeää olla mukana edistämässä tutkimuksen vaikuttavuutta ja tutkimustulosten hyödynnettävyyttä yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

”STN:n ohjelmat tuottavat tärkeää tietoa yhteiskunnallisten päätösten pohjaksi. Näin korona-aikana tutkitun tiedon merkitys on vain kasvanut. Tunnen itseni etuoikeutetuksi saadessani olla edistämässä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnallisten asioiden ja haasteiden tueksi.”

Verkostoyhteistyöllä vaikuttavuustavoitteisiin

Ohjelmajohtajan tehtävänä on auttaa hankkeita toteuttamaan niille asetettuja vaikuttavuustavoitteita ja työtä tehdään yhdessä GROWTH-ohjelman, muiden ohjelmien ja STN:n kanssa.

”Vuorovaikutus ja sen edistäminen hankkeiden ja sidosryhmien välillä on mielestäni yksi tärkeimmistä tehtävistäni. STN on ainutlaatuinen kokonaisuus ja sen toiminnan edistäminen omalta osaltani on mielestäni keskeinen tehtävä”, toteaa Ritschkoff.

Ritschkoff näkee, että esimerkiksi ohjelmien väliset, tietyille sidosryhmille kohdennetut tapahtumat ovat hyvä tapa laajentaa verkostoja. Kansainvälinen vaikuttavuus on hänestä myös oleellista ja siinä hän rohkaisee myös yhdistämään voimavaroja. ”Minulla on hyvät ja monipuoliset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja vaikuttavuusverkostot eri sidosryhmiin, ministeriöihin, aluehallinnon päätöksen tekijöihin, EU:hun, YK:hon, yrityksiin ja toimialajärjestöihin, rahoittajiin ja kansalaisjärjestöihin. Tutkimustaustani vuoksi minulla on myös erittäin laajat verkostot suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimuslaitos- ja yliopistokenttään”, kertoo Ritsckoff.

Ritschkoff haluaa vielä painottaa tieteiden välisen yhteistyön tärkeyttä: ”Kannustan tieteiden väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön. Uskon, että uudet tieteelliset oivallukset syntyvät, kun ihmis- ja, yhteiskuntatieteet keskustelevat talous- ja teknologiatieteiden kanssa. Kestävä kasvu tarvitsee ratkaisuja, jotka pohjautuvat tieteiden väliseen yhteiseen tahtoon.”


Strategisen tutkimuksen tutkimusohjelmien ohjelmajohtajat:

Mikael Hildén
Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi, PIHI (2015-2021) 

Olli Kangas
Tasa-arvoinen yhteiskunta, EQUA (2015-2021)

Heli Koski
Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, TECH (2015-2021)

Kaisa Korhonen-Kurki
Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, CITIZEN (2017-2021)
Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä, ADAPT (2018-2023)                      

Minna Lammi
Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa, CULT (2019–2025)                       

Helena Kahiluoto
Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää, FOOD (2019–2025)
Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet, STEER (2019–2025)

Asta Salmi
Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä, IMPRES (2019–2025)

Anne-Christine Ritschkoff
Kestävän kasvun avaimet, GROWTH (2018–2023), Korhonen-Kurki 2018–31.7.2020, Ritschkoff 1.8.2020–2023

Tutustu myös vuoden 2019 alussa aloittaneisiin ohjelmajohtajiin videohaastattelujen kautta. Videot ovat katsottavissa Suomen Akatemian YouTube-kanavalla.

Teksti: Anna Oravakangas
Kuva: VTT

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?