Aktuell projektinformation

På denna sida hittar du bl.a. evenemang som riktar sig till RSF-finansierade projekt samt anvisningar och material. Mer material finns på sidan "Ajankohtaista hankkeille" (på finska). Rapporteringsanvisningar finns på sidan Rapportering och uppföljning.

Evenemang

Anvisningar

Har du frågor eller synpunkter?