Allmänt

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse och stort genomslag i samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar. Ett viktigt element i forskningen är tätt samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat.

RSF föreslår årligen tema- och prioritetsområden till statsrådet, som sedan fastställer de aktuella forskningsbehoven. RSF formulerar statsrådets teman till forskningsprogram. Programtiden är 3–6 år. RSF:s årliga finansieringsbudget är ca 55 miljoner euro.

RSF process webb2.png

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?