Strategisk forskning i korthet

Allmänt

Vad är strategisk forskning?

Program och projekt

Vad undersöker RSF-finansierade program och projekt?

Rådet för strategisk forskning (RSF)

Se RSF:s medlemmar på Finlands Akademis webbplats.

Teman

Läs om hur temana för den strategiska forskningen tas fram och vilka teman RSF har bildat.

Programverksamhet

Ansvarsområdet för strategisk forskning och programdirektörerna har gemensam programverksamhet. Läs mer om den här.

Programutvärdering

Bekanta dig med utvärderingar av den vetenskapliga verksamheten och det samhälleliga genomslaget av RSF-program.

Har du frågor eller synpunkter?