Strategisk forskning i korthet

Allmänt

Vad är strategisk forskning?

Program och projekt

Vad undersöker RSF-finansierade program och projekt?

Rådet för strategisk forskning (RSF)

Se RSF:s medlemmar på Finlands Akademis webbplats.

Teman

Läs om hur temana för den strategiska forskningen tas fram och vilka teman RSF har bildat.

Program- och genomslagsverksamhet

Läs mer om program- och genomslagsverksamhet inom strategisk forskning.

Programutvärdering

Bekanta dig med utvärderingar av den vetenskapliga verksamheten och det samhälleliga genomslaget av RSF-program.

Har du frågor eller synpunkter?