För projekt

Rapportering och uppföljning

Enligt finansieringsvillkoren förutsätts RSF-finansierade projekt rapportera om sin forskning. Se anvisningarna och mallarna här (på finska).

Kontaktpersoner

Se kontaktinformationen till programdirektörer och ansvariga vetenskapsrådgivare.

Evenemang och material

Evenemang, anvisningar och material för projekt.

Programverksamhet

Allmän information för RSF-finansierade projekt om den programverksamhet som ansvarsområdet för strategisk forskning ordnar.

Har du frågor eller synpunkter?