För projekt

Rapportering och uppföljning

Enligt finansieringsvillkoren förutsätts RSF-finansierade projekt rapportera om sin forskning. Se anvisningarna och mallarna här (på finska).

Kontaktpersoner

Se kontaktinformationen till programdirektörer och ansvariga vetenskapsrådgivare.

Evenemang och material

Evenemang, anvisningar och material för projekt.

Program- och genomslagsverksamhet

Allmän information för RSF-finansierade projekt om program- och genomslagsverksamhet inom strategisk forskning.

Har du frågor eller synpunkter?