För kunskapsanvändare: forskning ger lösningar

På den här sidan presenteras lösningar som tagits fram i RSF-program och -projekt.

RatkaisujaTieteesta.fi

På vår webbplats hittar du forskningsbaserade lösningar, de nyaste forskningsrönen och experter på aktuella frågor i vårt samhälle. Webbplatsen är på finska.

Policyrekommendationer

Policyrekommendationer (eng. policy briefs) erbjuder forskningsbaserad information som stöd för beslut.

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter och pressmeddelanden om strategisk forskning

Bloggar

Bloggtexter om strategisk forskning och RSF-finansierade projekt

Data och information

Rapporter, informationssammandrag och utlåtanden som gäller strategisk forskning.

Lösningskort

Lösningskorten presenterar på ett fenomenorienterat sätt lösningar som tagits fram inom strategisk forskning. Korten hjälper med att hitta den senaste forskningen som anknyter till aktuella samhällsfrågor.

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Delta i temaberedningen

Temana för den strategiska forskningen avgör vilken forskning som RSF finansierar. Temaberedningen pågår hela året. Läs om hur du kan medverka.

Läs mer om temana och hur du kan delta.

Kuvituskuva palapelin palat ja kädet

Program- och genomslagsverksamhet

Med program- och genomslagsverksamhet avses här verksamhet som är gemensam och överskrider gränserna för RSF-program och som syftar till att skapa kontakter mellan forskare och kunskapsanvändare.

Läs mer om program- och genomslagsverksamhet

Har du frågor eller synpunkter?