Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland (PIHI)

Hållbar användning av naturtillgångar och begränsning av klimatförändring kräver ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle. I en cirkulär ekonomi cirkulerar förnybara och icke-förnybara naturtillgångar effektivt och material- och energiströmmar används optimalt. RSF-programmet Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland stöder dessa mål. Forskningskonsortierna förväntas besvara bl.a. följande frågor:

  • Hur kan man effektivera resursanvändningen och stödja övergången till en cirkulär ekonomi som främjar export och kompetensbaserad tillväxt i Finland?
  • Vilka är förutsättningarna för ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle?

Programmet ska också ta fram svar på frågan om hur offentliga åtgärder bäst kan stödja den heltäckande förändringsprocessen så att förändringen sker under kontroll och mot ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle. Konsortierna ska dessutom föreslå olika sätt med vilka man kan se till att företag, arbetstagare, den offentliga sektorn och konsumenterna har de mänskliga resurser och färdigheter som bäst främjar en förmåga att anpassa sig till klimatförändring samt en övergång till ett klimatneutralt och resurssnålt.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Transition to a resource efficient and climate neutral electricity system (EL-TRAN)
Konsortieledare: Pami Aalto, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Matti Kojo, Tammerfors universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet,Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Åbo universitet, Östra Finlands universitet

SmartSEA - Gulf of Bothnia as Resource for Sustainable Growth (SmartSea)
Konsortieledare: Jari Haapala, Meteorologiska institutet
Interaktionsansvarig: Simo-Matti Siiriä, Meteorologiska institutet

Konsortiets sammansättning: Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Helsingfors universitet, Geologiska forskningscentralen, Åbo universitet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Sustainable, climate-neutral and resource-efficient forest-based bioeconomy (FORBIO)
Konsortieledare: Heli Peltola, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Jyrki Kangas, Östra Finlands universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, European Forest Institute, Finlands miljöcentral

Novel protein sources for food security and climate (ScenoProt)
Konsortieledare: Anne Pihlanto, Naturresursinstitutet
Interaktionsansvarig: Titta Tapiola, Naturresursinstitutet

Konsortiets sammansättning: Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Makery Oy, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Norwegian University of Life Sciences

Projekt från 2016 års kompletterande utlysning:

Closing the Loop for High-Added-Value Materials (CloseLoop)

Konsortieledare: Maarit Karppinen, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Minna Lammi, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Mer information

  • programdirektör: direktör Mikael Hildén, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi

Har du frågor eller synpunkter?