Kontaktinformation för projekt

Pågående program

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)

 • programdirektör: gruppchef, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi
 • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023)

 • programdirektör: vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, fornamn.efternamn(at)vtt.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025) 

 • programdirektör: professor Juha Helenius, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)

 • programdirektör: professor Asta Salmi, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)

 • programdirektör: teamchef, docent Mika Nieminen, fornamn.efternamn(at)vtt.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)

 • programdirektör: docent Minna Lammi, fornamn.efternamn(at)aru.ac.uk
 • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 33 5141, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Klimatförändringen och människan, CLIMATE (2020–2026)

 • programdirektör: specialsakkunnig, docent Paula Schönach, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, LITERACY (2020–2026)

 • programdirektör: forskningsdirektör Jarmo Viteli, fornamn.efternamn(at)tuni.fi 
 • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 33 5141, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY (2021–2027)

 • programdirektör: avdelningschef, docent Susan Kuivalainen, fornnamn.efternamn(at)etk.fi
 • vetenskapsrådgivare Henna Luoma-Halkola, tfn 029 533 5132, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD (2021–2027)

  • programdirektör: forskningsprofessor Juha Hiedanpää, fornamn.efternamn(at)luke.fi
  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS (2021–2024)

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, fornamn.efternamn(at)itla.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Barn och unga – välmående framtidsformare, YOUNG (2022–2028)

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, fornamn.efternamn(at)itla.fi
  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)

  • programdirektör: universitetslektor, docent Karoliina Snell, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Övrig kontaktinformation

  Har du frågor eller synpunkter?