Kontaktinformation för projekt

Pågående program

Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI (2015–2021)

 • programdirektör: direktör Mikael Hildén, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 029 533 5020, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Jämlikhet i samhället, EQUA (2015–2021)

 • programdirektör: arbetslivsprofessor Olli Kangas, fornamn.efternamn(at)utu.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, TECH (2015–2021)

 • programdirektör: forskningschef Heli Koski, fornamn.efternamn(at)etla.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, CITIZEN (2017–2021)

 • programdirektör: forskningskoordinator, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 029 533 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)

 • programdirektör: forskningskoordinator, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • vetenskapsrådgivare Samuli Hurri, tfn 029 533 5100, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023)

 • programdirektör: vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, fornamn.efternamn(at)vtt.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025) 

 • programdirektör: professor Helena Kahiluoto, fornamn.efternamn(at)lut.fi
 • vetenskapsrådgivare Samuli Hurri, tfn 029 533 5100, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)

 • programdirektör: professor Asta Salmi, fornamn.efternamn(at)univaasa.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)

 • programdirektör: professor Helena Kahiluoto, fornamn.efternamn(at)lut.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)

 • programdirektör: docent Minna Lammi, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 33 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Klimatförändringen och människan (CLIMATE)

 • programdirektör: specialsakkunnig Paula Schönach, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 33 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY)

 • programdirektör: forskningsdirektör Jarmo Viteli, fornamn.efternamn(at)tuni.fi 
 • vetenskapsrådgivare Samuli Hurri, tfn 029 533 5100, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Övrig kontaktinformation

 • strateginentutkimus(at)aka.fi
 • kommunikation och interaktion: planerare Helen Metsä, tfn 0295 335 063, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • Finlands Akademis personal

Har du frågor eller synpunkter?