Kontaktinformation för projekt

Kontaktuppgifter till ansvarsområdet för strategisk forskning 

Kontaktuppgifterna till rådgivare vid ansvarsområdet för strategisk forskning finns i Finlands Akademis personsökning.

Du kan också kontakta oss direkt via adressen strateginentutkimus(at)aka.fi.

Om du har frågor om utlysningar, användningen av beviljad finansiering eller rapportering kontakt oss helst via feedbackformulär (Helpdesk).

Pågående program

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)

 • programdirektör: gruppchef, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi

Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023)

 • programdirektör: vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, fornamn.efternamn(at)vtt.fi

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025) 

 • programdirektör: professor Juha Helenius, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)

 • programdirektör: professor Asta Salmi, fornamn.efternamn(at)oulu.fi

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)

 • programdirektör: teamchef, docent Mika Nieminen, fornamn.efternamn(at)vtt.fi

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)

 • programdirektör: docent Minna Lammi, fornamn.efternamn(at)aru.ac.uk

Klimatförändringen och människan, CLIMATE (2020–2026)

 • programdirektör: specialsakkunnig, docent Paula Schönach, fornamn.efternamn(at)aalto.fi

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, LITERACY (2020–2026)

 • programdirektör: forskningsdirektör Jarmo Viteli, fornamn.efternamn(at)tuni.fi

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY (2021–2027)

 • programdirektör: avdelningschef, docent Susan Kuivalainen, fornnamn.efternamn(at)etk.fi

  Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD (2021–2027)

  • programdirektör: forskningsprofessor Juha Hiedanpää, fornamn.efternamn(at)luke.fi

  Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS (2021–2024)

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, fornamn.efternamn(at)itla.fi

  Barn och unga – välmående framtidsformare, YOUNG (2022–2028)

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, fornamn.efternamn(at)itla.fi

  Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, SHIELD (2022–2028)

  • programdirektör: universitetslektor, docent Karoliina Snell, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

   Har du frågor eller synpunkter?