Kontaktinformation för projekt

Pågående program

Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI (2015–2021)

 • programdirektör: direktör Mikael Hildén, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Jämlikhet i samhället, EQUA (2015–2021)

 • programdirektör: arbetslivsprofessor Olli Kangas, fornamn.efternamn(at)utu.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, TECH (2015–2021)

 • programdirektör: forskningschef Heli Koski, fornamn.efternamn(at)etla.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, CITIZEN (2017–2021)

 • programdirektör: forskningskoordinator, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 029 533 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt, ADAPT (2018–2023)

 • programdirektör: forskningskoordinator, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi
 • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Nycklar till hållbar tillväxt, GROWTH (2018–2023)

 • programdirektör: vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, fornamn.efternamn(at)vtt.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem, FOOD (2019–2025) 

 • programdirektör: professor Helena Kahiluoto, fornamn.efternamn(at)lut.fi
 • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 029 533 5195, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES (2019–2025)

 • programdirektör: professor Asta Salmi, fornamn.efternamn(at)univaasa.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen, STEER (2019–2025)

 • programdirektör: professor Helena Kahiluoto, fornamn.efternamn(at)lut.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT (2019–2025)

 • programdirektör: docent Minna Lammi, fornamn.efternamn(at)aru.ac.uk
 • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 33 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Klimatförändringen och människan, CLIMATE (2020–2026)

 • programdirektör: specialsakkunnig Paula Schönach, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 33 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande, LITERACY (2020–2026)

 • programdirektör: forskningsdirektör Jarmo Viteli, fornamn.efternamn(at)tuni.fi 
 • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 33 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, DEMOGRAPHY (2021–2027)

 • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv, BIOD (2021–2027)

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Pandemier som utmaning för samhället, PANDEMICS (2021–2024)

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 029 533 5020,
   fornamn.efternamn(at)aka.fi

  Övrig kontaktinformation

  • strateginentutkimus(at)aka.fi
  • kommunikation och interaktion: planerare Helen Metsä, tfn 0295 335 063, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tjänstledig 1.1.–31.3.2022
  • kommunikation och interaktion: planerare Heidi Wirkkala, tfn 029 533 5158, fornamn.efternamn(at)aka.fi, 1.1.–31.3.2022
  • vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, 029 533 5103, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Alla kontaktpersoner vid ansvarsområdet för strategisk forskning (personsökning)

  Har du frågor eller synpunkter?