Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt (ADAPT)

Det finländska samhället påverkas väsentligt av många globala förändringstrender. Exempelvis är fördröjningen av och osäkerheten i den ekonomiska tillväxten, klimatförändringen m.fl. miljöhot samt pandemier och olika slags nya hot mot hälsan liksom även demografiska förskjutningar förändringar som det finländska samhället måste kunna anpassa sig till. En del förändringar är förutsägbara, men samtidigt måste man även kunna reagera på osannolika och fullständigt oförutsägbara förändringar. Anpassningsförmåga är en central del av samhällets, samfundens och individernas handlingsförmåga. Den egenskapen bereder möjligheter för en hållbar tillväxt och ett effektivt utnyttjande av resurser.

Syftet med RSF-programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt är att få fram svar på frågor om hur samhällets, samfundens och individernas krafter och resurser samt de nya kombinationerna av dessa på bästa sätt skulle stödja en övergripande anpassningsförmåga. Projekten inom programmet förväntas ta fram en mångsidig kunskapsgrund och framförhållning och lösningar för att hjälpa individer, gemenskaper och samhället förstå och förbereda sig för förändring. Forskning behövs också för att identifiera hinder för anpassning såsom institutionellt processberoende jämte social och kulturell praxis samt hinder för utveckling av lösningar som eliminerar hinder.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt

Creative Adaptation to Wicked Socio-Environmental Disruptions (WISE)
Konsortieledare: Janne Hukkinen, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Paavo Järvensivu, forskningsenheten BIOS

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Aalto-universitetet, Åbo universitet, forskningsenheten BIOS

Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (BlueAdapt)
Konsortieledare: Anna-Stiina Heiskanen, Finlands miljöcentral
Interaktionsansvarig: Mikael Sokero, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Finlands miljöcentral, Demos Helsinki, Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Östra Finlands universitet, Meteorologiska institutet

Novel Soil Management Practices – Key for Sustainable Bioeconomy and Climate Change Mitigation (SOMPA)
Konsortieledare: Raisa Mäkipää, Naturresursinstitutet
Interaktionsansvarig: Kati Berninger, Tyrsky Consulting

Konsortiets sammansättning: Naturresursinstitutet, Tyrsky Consulting, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral

Improving the Information Base and Optimising Service Solutions to Support Social Welfare and Healthcare Reform (IMPRO)
Konsortieledare: Tiina Laatikainen, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Marko Lähteenmäki, Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet

Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (IBC-CARBON)
Konsortieledare: Martin Forsius, Finlands miljöcentral
Interaktionsansvarig: Minna Pekkonen, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet

Manufacturing 4.0 – Strategies for Technological, Economic, Educational and Social Policy Adoption (MFG 4.0)
Konsortieledare: Kari Ullakko, LUT universitet
Interaktionsansvarig: Anna Huusko, LUT universitet

Konsortiets sammansättning: LUT universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet

Mer information

  • programdirektör: specialforskare, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi

Har du frågor eller synpunkter?