Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring (TECH)

I RSF-programmet Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring finansieras forskning som inriktas på att identifiera och nyttiggöra tekniska omvälvningar. Forskningskonsortierna förväntas besvara bl.a. följande frågor:

  • Hur framträder en viss teknisk omvälvning i Finland och vad är dess potentiella nytta för Finland?
  • Hur måste den mänskliga verksamheten, institutionerna och verksamhetssätten förändras för att man ska kunna utnyttja den tekniska omvälvningen?

Programmet ska också ta fram svar på frågan om hur offentliga åtgärder bäst kan stödja förändringsprocessen så att förändringen sker under kontroll och så att Finland får bästa möjliga förutsättningar att utnyttja tekniska omvälvningar. Konsortierna ska dessutom föreslå olika sätt med vilka man kan se till att företag, arbetstagare, den offentliga sektorn och konsumenterna har de mänskliga resurser och färdigheter som främjar en förmåga att anpassa sig till de förändringar och risker som de tekniska omvälvningarna medför.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Competence-Based Growth Through Integrated Disruptive Technologies of 3D Digitalization, Robotics, Geospatial Information and Image Processing/Computing – Point Cloud Ecosystem (COMBAT/Pointcloud)

Konsortieledare: Harri Kaartinen, Geodatacentralen FGI
Interaktionsansvarig: Pirjo Ståhle, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Geodatacentralen FGI, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, Åbo universitet

Robots and the Future of Welfare Services (ROSE)
Konsortieledare: Ville Kyrki, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Kalle Laakso, Tammerfors universitet

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Yrkeshögskolan Laurea, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Smart Energy Transition - Realizing its potential fos sustainable growth for Finland's second century (SET)
Konsortieledare: Armi Temmes, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Vera Järvenreuna, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Helsingfors universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Science Policy Research Unit (SPRU) / University of Sussex, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Motiva, Vilmanstrands stad, Heureka

Digital Disruption of Industry (DDI)
Konsortieledare: Martti Mäntylä, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Suvi Lavinto, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning: Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Näringslivets forskningsinstitut, Åbo universitet

Cloud Computing as an Enabler of Large Scale Variable Distributed Energy Solutions (BCDC Energia)
Konsortieledare: Maria Kopsakangas-Savolainen, Uleåborgs universitet
Interaktionsansvarig: Maija-Leena Huotari, Uleåborgs universitet

Konsortiets sammansättning: Uleåborgs universitet, Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet

Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystem (Platform Value Now/PVN)
Konsortieledare: Ahti Salo, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Ilkka Lakaniemi, Aalto-universitetet

Konsortiets sammansättning:Teknologiska forskningscentralen VTT AB, Aalto-universitetet, International Institute for Applied Systems Analysis, Wilson Center, Jyväskylä universitet, Imperial College London

Mer information

  • programdirektör: forskningschef Heli Koski, fornamn.efternamn(at)etla.fi

Har du frågor eller synpunkter?