Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap (CITIZEN)

Människors möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och påverka det beslutsfattande som gäller dem själva har förändrats. Nya styressätt samt förändringar i medborgarnas möjligheter till delaktighet lyfter fram ett behov att bedöma hur och var människorna kan påverka ärenden som gäller dem själva. Till stöd för bedömningen behövs en mångsidig kännedom om politiska system och förståelse i den globala omvärlden. Kunskapens kvantitet och karaktär undergår en förändring och på samma gång differentieras och specialiseras kunskapsunderlaget, vilket kan leda till ensidighet och exkludering.

RSF-programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap (CITIZEN) belyser det informationsbehov och de utmaningar som de globala förändringarna skapar för det finländska politiska systemets funktion och stabilitet. Forskningsprojekten inom programmet söker svar och lösningar på behovet att öka kunskaperna om det politiska systemet när omvärlden internationaliseras. Syftet är att förutse förändringar på ett sätt som ger bättre förutsättningar att skapa större närhet mellan institutioner och medborgare och att stärka medborgarnas deltagande samt förtroendet mellan olika befolkningsgrupper och också gentemot den offentliga makten. Forskningsgrupperna identifierar och utvecklar tillvägagångssätt som samordnar det höga tempot i politiken och den långsiktighet som de samhälleliga utmaningarna kräver.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU)
Konsortieledare: Anu Kantola, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Anna Björk, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Demos Helsinki, Näringslivets forskningsinstitut, Tammerfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd, Åbo universitet, Stanford University

Participation in Long-Term Decision-Making (PALO)
Konsortieledare: Maija Setälä, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Henri Vogt, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi

Collaborative Remedies for Fragmented Societies (CORE)
Konsortieledare: Lasse Peltonen, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Maija Faehnle, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Östra Finlands universitet, Linnunmaa Oy, Finlands miljöcentral

Mer information

  • programdirektör: specialforskare, docent Kaisa Korhonen-Kurki, fornamn.efternamn(at)syke.fi

Har du frågor eller synpunkter?