Jämlikhet i samhället (EQUA)

RSF-programmet Jämlikhet i samhället handlar om jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet. Avsikten är att finna lösningar som stöder en reform av basservicen och förmånssystemet som är hållbar och främjar jämlikhet. Forskningskonsortierna förväntas besvara bl.a. följande frågor:

  • Vilka mekanismer i Finland skapar ojämlikhet?
  • Hur kan man främja jämlikhet då man förnyar basservicen och förmånssystem?

Programmet ska också ta fram svar på frågan om hur offentliga åtgärder bäst kan stödja innovativ experimentering, inlärning genom experiment och institutionell förändring så att förändringen sker under kontroll och så att den leder till en lyckad förnyelse av basservicen och förmånssystem. Konsortierna ska dessutom föreslå olika sätt med vilka man kan bäst se till att individer, grupper och institutioner har de mänskliga resurser och förmågor som främjar jämlik anpassning till förnyandet av basservice- och förmånssystemet.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Finnish Childcare Policies: In/Equality in Focus (CHILDCARE)

Konsortieledare: Maarit Alasuutari, Jyväskylä universitet
Interaktionsansvarig: Kirsti Karila, Tammerfors universitet

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd

Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland (WeAll)
Konsortieledare: Marjut Jyrkinen, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Mira Karjalainen, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Hanken

Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA)
Konsortieledare: Mikko Niemelä, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Milla Ikonen, FPA

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Stockholms universitet, FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet

Preventing Social Exclusion: What Works and Why? (My Path/PSE)
Konsortieledare: Tuomas Pekkarinen, Statens ekonomiska forskningscentral VATT 
Interaktionsansvarig: Annukka Klinge, Walter rf

Konsortiets sammansättning: Arbetshälsoinstitutet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Walter ry

Work, Inequality and Public Policy (WIP)
Konsortieledare: Matti Tuomala, Tammerfors universitet
Interaktionsansvarig: Merja Kauhanen, Löntagarnas forskningsinstitut

Konsortiets sammansättning: Tammerfors universitet, Löntagarnas forskningsinstitut, Helsingfors universitet, Stockholms universitet, FPA

Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual)
Konsortieledare: Heidi Westerlund, Konstuniversitetet
Interaktionsansvarig: Kai Lehikoinen, Konstuniversitetet 

Konsortiets sammansättning: Konstuniversitetet, Cupore, Arbetshälsoinstitutet, LUT universitet, Åbo universitet

Mer information

  • programdirektör: arbetslivsprofessor Olli Kangas, fornamn.efternamn(at)utu.fi

Har du frågor eller synpunkter?