Programutvärdering

Rådet för strategisk forskning (RSF) följer och utvärderar verksamheten i de forskningsprojekt som det finansierar. Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild av forskningsprogrammens verksamhet och utvärderingen genomförs därför på programnivå.

Genom utvärderingen får man en uppfattning om programmens samhälleliga genomslag och vetenskapliga kvalitet. Målet är att få information om förhållandet mellan forskningsresultat och samhälleligt genomslag. Utvärderingen gör det möjligt att kontinuerligt utveckla finansieringsinstrumentet.

I utvärderingen beaktas program- och projektspecifika särdrag och granskas både effekter som redan har förverkligats och konsekvenser som eventuellt kommer att uppstå i framtiden. Principerna för programutvärderingen finns i sin helhet i RSF:s finansieringsprinciper. Programutvärderingen genomförs i tre faser, vars innehåll beskrivs nedan. Den första programutvärderingen som ansvarsområdet för strategisk forskning samordnar är utvärderingen av de program som avslutades 2019.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, tfn 0295 335 103

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?