Strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitiin ensimmäistä kertaa

3.2.2021

Strategisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -ohjelma-arviointiraportit julkaistiin torstaina 28.1.2021. Verkossa toteutettu julkistustilaisuus keräsi yli 180 osallistujaa.

Tilaisuudessa esiteltiin vuosina 2016-2019 toimineiden neljän strategisen tutkimuksen ohjelman itsearviointiraportit sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohjelma-arviointiraportit. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohjelma-arviointiraporteista ja niiden tuloksista vastasivat Gaia Consulting Oy ja Owal Group Oy.

Kuten strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Päivi Tikka totesi tilaisuuden alkuun, kyseessä oli ainutlaatuinen hetki, sillä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien ohjelmien yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa. Myös suunnittelija Kyösti Husson esittelemät ohjelmien itsearviointiraportit olivat Suomen Akatemialle uudenlainen tapa arvioida tieteellisen tutkimuksen toimintaa sekä erityisesti tiedeyhteisön ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen suhteen toimivuutta.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohjelma-arviointiraporteista ja niiden tuloksista vastanneen Gaia Consulting Oy:n varatoimitusjohtaja Mari Hjelt nosti esityksessään esille, miten tarkastelun kohteena olleiden ohjelmien vahvuutena on ollut vuorovaikutukseen annettujen uudenlaisten resurssien tehokas käyttö monipuolisen vuorovaikutus- ja sidosryhmätyön edistämiseksi.

”Ohjelmien tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.  Arviointiraportti analysoi, miten esitetyt ratkaisut osuivat yhteiskunnan kannalta tärkeisiin ongelmiin. Samalla tunnistettiin, että tutkimushankkeiden esittämiä ratkaisuja on haastavaa saada kattavasti yhteiskunnan käyttöön, ” Hjelt summasi.

Vuorovaikutuksen keinot, intensiivisyys ja oikea-aikaisuus herättivät keskustelua

Paneelissa arvioinneista keskustelivat Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, WORK ja HEALTH -ohjelmien ohjelmapäällikkönä vuosina 2016-2019 toiminut Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Eveliina Saari, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen valtioneuvoston kansliasta ja Turun yliopiston tutkijakollegiumin (TIAS) kollegiumtutkija Reetta Muhonen. Paneelikeskustelua veti johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää.

Julkistustilaisuuden aikana käytiin runsasta ja antoisaa keskustelua verkkoalustan chatissa, josta nostettiin kysymyksiä ja kommentteja myös paneelin keskusteltavaksi. Esimerkiksi eri aloja edustavien tutkijoiden ja vuorovaikutuskumppaneiden yhteisen kielen ja käsitteistön kehittäminen strategisesti tärkeälle tutkimusalueelle nähtiin pohjana vaikuttavuuden rakentamiselle.  

Pohdintaa herätti myös sidosryhmien ja vuorovaikutuksen koon ja intensiteetin välinen suhde: onko parempi olla rajatummat ja priorisoidummat sidosryhmät ja tiiviimpi vuorovaikutus, vai laajempi ja kevyempi vuorovaikutus? Vuorovaikutuksessa ja vaikuttavuudessa nähtiin korostuvan erityisesti tulosten oikea-aikainen julkistaminen oikeilla foorumeilla. Esimerkiksi pelkkä politiikkasuositus ei riitä, vaan sille pitää myös olla kysyntää.

Keskustelussa todettiin, että strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat konsortiot ovat monitieteisiä, tieteenvälistä toimintaa luovia hankkeita, joiden pyrkimys on luoda uusia tieteellisiä toimintatapoja ja kehittää ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa. Nyt arvioidut neljä ohjelmaa kestivät kolme vuotta, ja keskustelussa todettiinkin, että tässä ajassa kaikkia tavoitteita ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan. Strategisen tutkimuksen ohjelmien tulee olla riittävän laajoja, jotta turvataan tieteen autonomia ja saadaan tarpeeksi kattava ja ennen kaikkea uudenlainen näkymä tutkittavaan teemaan.

Sekä itsearviointiraportit että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiraportit ovat luettavissa Tietoaineistot-sivulla.

Strategisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -ohjelma-arviointiraportin julkistustilaisuuden esitysmateriaalit ovat nyt myös saatavilla tilaisuuden tapahtumasivulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?