Blogg

På webbplatsen för strategisk forskning publiceras bloggtexter av RSF-finansierade projekt, forskare och programdirektörer samt tjänstemän inom ansvarsområdet för strategisk forskning. Ansvarsområdet för strategisk forskning svarar för blogghelheten. Projekten och programdirektörerna svarar för innehållet i sina egna texter.

Har du frågor eller synpunkter?