Nya programdirektörer för RSF-program

17.1.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) valde den 17 januari 2022 tre programdirektörer på deltid för RSF-programmen Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY), Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD) och Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS).

I DEMOGRAPHY- och BIOD-programmen är programdirektörens finansieringsperiod 1.1.2022–30.9.2024 och i PANDEMICS-programmet är perioden 1.1.2022–31.12.2024.

Till programdirektör för DEMOGRAPHY-programmet valdes avdelningschef Susan Kuivalainen (Pensionsskyddscentralen) och till programdirektör för BIOD-programmet forskningsprofessor Juha Hiedanpää (Naturresursinstitutet). Till programdirektör för PANDEMICS-programmet valdes specialforskare Marjo Kurki (Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA).

Besluten fattades med betoning på kandidaternas mångvetenskapliga innehållskompetens inom programmens teman, deras lednings- och samordningserfarenhet i sektorsövergripande nätverk samt deras lämplighet för uppgiften.

En programdirektör har till uppgift att sammanställa programhelheten tillsammans med projekten inom programmet samt att främja samarbetet mellan RSF-program. Programdirektören svarar också för att utveckla och genomföra gemensam verksamhet mellan RSF-program. Programdirektörerna stärker den strategiska forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk forskning. Programdirektörerna har ett anställningsförhållande till sina bakgrundsorganisationer.

Mer information

Läs mer om programdirektörernas roll: Genomslag genom samarbete – programdirektörernas roll i strategisk forskning (bloggtext 22.6.2021)

De nya programdirektörerna kommer att presenteras i den strategiska forskningens nyhetsbrev i början av året. Prenumerera på det finskspråkiga nyhetsbrevet här.

Läs mer om program- och genomslagsverksamheten inom strategisk forskning.

ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?