Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat on valittu

17.1.2022

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 17.1.2022 kolme uutta osa-aikaista ohjelmajohtajaa strategisen tutkimuksen ohjelmille: Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY), Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD) sekä Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS).

DEMOGRAPHY- ja BIOD -ohjelmien ohjelmajohtajien rahoituskausi on 1.1.2022-30.9.2024 ja PANDEMICS-ohjelman ohjelmajohtajan rahoituskausi 1.1.2022-31.12.2024.

DEMOGRAPHY-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin osastopäällikkö Susan Kuivalainen (Eläketurvakeskus) ja BIOD-ohjelman ohjelmajohtajaksi tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, (Luonnonvarakeskus).  PANDEMICS- ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin erikoistutkija Marjo Kurki (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA).

Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajapäätöksissä painotettiin valittujen monitieteistä sisältöosaamista ohjelman teemoista, johtamis- ja koordinointikokemusta monialaisissa verkostoissa sekä soveltuvuutta tehtävän hoitamiseen.

Ohjelmajohtajan tehtävinä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa ja edistää toiminnallaan yhteistyötä strategisen tutkimuksen ohjelmien välillä. Lisäksi ohjelmajohtajat vastaavat strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. He myös vahvistavat toiminnallaan strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatioonsa.

Lisätietoja

Lue ohjelmajohtajien tärkeästä roolista strategisessa tutkimuksessa: Yhteistyöllä vaikuttavuutta – ohjelmajohtajien rooli strategisessa tutkimuksessa (blogi, julkaistu 22.6.2021)

Esittelemme nyt valitut ohjelmajohtajat strategisen tutkimuksen uutiskirjeessä alkuvuoden aikana. Tilaa strategisen tutkimuksen kuukausittain ilmestyvä uutiskirje

Strategisen tutkimuksen ohjelma- ja vaikuttavuustoiminta


johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123
Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?