RSF beslutade om fortsatt finansiering av konsortier i 2019 års forskningsprogram

14.6.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 13 juni 2022 om fortsatt finansiering av konsortier i 2019 års forskningsprogram. Fortsatt finansiering beviljades alla tolv konsortier inom följande RSF-program:

De konsortier som finansieras inom ramen för RSF-programmen pågår i regel i sex år, men finansieringen beviljas i två treårsperioder. Den andra finansieringsperioden beviljas på basis av ansökan om fortsatt finansiering och verksamheten under den första finansieringsperioden.

De konsortier som nu fått fortsatt finansiering inledde sin verksamhet i juni 2019 och den fortsatta finansieringen beviljades fram till augusti 2025. Varje konsortiums fortsatta finansiering utgör hälften av den första periodens finansiering. Inom de fyra programmen beviljades totalt 25,7 miljoner euro i finansiering, i genomsnitt 2,1 miljoner euro per konsortium.

Mer information

  • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES):
    ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141
  • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER):
    vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?